13 czerwca rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu „Samorząd przyjazny energii”. W tym roku na najwyższe uznanie jury zasłużyły gminy: Kórnik, Ostróda, Stalowa Wola, Jaworzno oraz Warszawa.

13 czerwca rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu „Samorząd przyjazny energii”. W tym roku na najwyższe uznanie jury zasłużyły gminy: Kórnik, Ostróda, Stalowa Wola, Jaworzno, Sobienie-Jeziory oraz Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Miasta Stołecznego Warszawy. Wręczono również siedem wyróżnień.

Konkurs był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska
i rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. W tym roku projekt spółek energetycznych skupionych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej cieszył się jeszcze większą popularnością niż w latach poprzednich. Jury miało sporo pracy przy wyborze laureatów.

- Nagrodziliśmy jednostki samorządu terytorialnego za inicjatywy i starania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii, przeciwdziałanie powstawaniu smogu czy rozwój elektromobilności – mówi Robert Zasina, prezes PTPiREE.

Zwycięzcy otrzymali tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty
w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje na swoim terenie. Oto tegoroczni laureaci:
• Kórnik – obszar działania Enea Operator;
• Ostróda – obszar działania Energa-Operator;
• Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Miasta Stołecznego Warszawy – obszar działania innogy Stoen Operator;
• Stalowa Wola – obszar działania PGE Dystrybucja;
• Jaworzno – obszar działania Tauron Dystrybucja;
• Gmina Sobienie-Jeziory – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Wyróżnienia oraz granty inwestycyjne o wartości 5 tys. złotych otrzymały:
• Kostrzyn nad Odrą – obszar działania Enea Operator;
• Stepnica – obszar działania Enea Operator;
• Gdynia – obszar działania Energa-Operator;
• Ząbki – obszar działania PGE Dystrybucja;
• Gierałtowice – obszar działania Tauron Dystrybucja;
• Żukowice – obszar działania Tauron Dystrybucja;
• Starostwo Powiatowe w Namysłowie – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu firm: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Konferencja PTPiREE „Energetyczne wyzwania samorządów”, podczas której wręczono nagrody laureatom konkursu, odbywa się 13 i 14 czerwca w Świnoujściu. Tym razem uwaga energetyków i samorządowców podczas wystąpień, referatów i dyskusji skupia się na elektromobilności. W konferencji uczestniczą samorządowcy, przedstawiciele sektora energetycznego, administracji państwowej, instytucji finansowych, naukowcy, eksperci oraz producenci i dostawcy technologii.

Jury doceniło efektywną współpracę Kórnika przy planowaniu i przygotowywaniu inwestycji energetycznych. Władze gminy wsparły Eneę Operator przy realizacji powiązania kablowego między liniami 15 kV relacji Śrem – Zaniemyśl i Środa - Kórnik. Samorządowcy współpracowali także na etapie projektu przy powiązaniu linią WN 110 kV rozdzielni sieciowej 400/110 kV w Kromolicach z GPZ Środa Wlkp. Dzięki takim działaniom, Enea Operator może podejmować skuteczniejsze działania inwestycyjne, co z kolei przyczynia się do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Ostródę nagrodzono m.in. za aktywność przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie miasta, pozyskanie środków na dofinansowanie projektu „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”, dotyczącego całkowitej wymiany taboru miejskiej komunikacji publicznej na pojazdy niskoemisyjne oraz budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych, modernizację oświetlenia ulicznego, realizację wielu dużych inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów gminnych. - W 2017 roku zmodernizowaliśmy kilkadziesiąt punktów oświetleniowych, głębokiej termomodernizacji poddaliśmy budynek jednej z naszych szkół, w którym zamontowaliśmy także kolektory słoneczne, a 30 listopada podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu zrównoważonego transportu miejskiego – wylicza z dumą burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz.

Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym z Warszawy doceniono za aktywną współpracę przy realizacji inwestycji elektroenergetycznych w stolicy. Przedstawiciele tej jednostki wielokrotnie podejmowali się umiejętnego koordynowania prac prowadzonych przez wiele podmiotów w pasach drogowych.

Natomiast Stalowa Wola została nagrodzona za wszechstronność wdrażanych projektów, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców
i zmierzają do redukcji dwutlenku węgla. Władze miasta inicjowały bardzo istotne z punktu widzenia współpracy z energetyką projekty, inwestowały w odnawialne źródła energii, transport niskoemisyjny, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza w mieście
i okolicznych gminach. - Chcemy, by nasze miasto stało się liderem elektromobilności
i ekologicznego transportu miejskiego. W tym roku realizujemy największy i rewolucyjny projekt transportowy za blisko 50 mln zł. Nasz tabor zasili 10 nowoczesnych elektrycznych autobusów. Już od dwóch lat funkcjonuje u nas przyjazny system roweru miejskiego. Dodatkowo podejmujemy liczne działania zachęcające mieszkańców do korzystania
z transportu zbiorowego
– informuje prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Tytuł „Samorząd przyjazny energii” przyznano samorządowi Jaworzna za budowanie nowoczesnej, ekologicznej i komfortowej komunikacji miejskiej opartej o autobusy elektryczne, badania i rozwój technologii ładowania pojazdów elektrycznych, przygotowanie kompleksowego projektu masterplanu oświetlenia, który wyznacza nowe standardy
i kierunki rozwoju oświetlenia miasta. Jury doceniło również wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, termomodernizację obiektów oświatowych oraz wsparcie przy budowie nowego bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. - Jaworzno staje się liderem elektromobilności, to u nas na regularnych trasach jeździł pierwszy elektryczny autobus. Nasze doświadczenia pozwoliły go udoskonalić, teraz dysponujemy 24 elektrycznymi autobusami w naszej flocie. Nie poprzestajemy na tym, do 2020 roku zakupimy kolejnych 20 ekologicznych - elektrycznych autobusów - podkreśla prezydent Jaworzna Paweł Silbert.