Apele o wsparcie mniejszości polskiej na Białorusi
Rady Gmin popierają apel do środowisk samorządowych i obywatelskich w sprawie solidarności i wsparcia mniejszości polskiej na Białorusi w obliczu represji białoruskich władz, wyrażony przez RM Rybnika w czerwcu 2023 r.
Polacy_na_Białorusi.jfif
fot. MSZ RP

22 czerwca Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z apelem do środowisk samorządowych i obywatelskich w sprawie solidarności i wsparcia mniejszości polskiej na Białorusi w obliczu represji białoruskich władz. Uchwale czytamy, że apel zostanie przekazany Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi
Województwa Śląskiego, Prezesowi Związku Polaków na Białorusi, Prezesowi Związku
Miast Polskich, Przewodniczącemu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Ogólnopolskiemu
Porozumieniu Organizacji Samorządowych, wszystkim organom stanowiącym gmin i
powiatów województwa śląskiego oraz posłom i senatorom z terenu województwa śląskiego. W załączeniu uchwały poparcia Rady Gminy Mykanów i Istebna.


APEL


Od ponad roku trwa agresja wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Doceniamy i
wspieramy heroizm naszych sąsiadów w podejmowanej przez nich walce. Utrzymanie
wolności narodu ukraińskiego jest ważne nie tylko w kontekście bezpieczeństwa i
przyszłości Ukrainy, ale także Polski, Europy i całego wolnego świata. Niezmiennie
wyrażamy nasze głębokie poczucie solidarności z narodem ukraińskim. Od początku tej
agresji wierzymy w zwycięstwo Ukrainy i wspieramy ją w tym wielkim wysiłku.

Należy jednak zauważyć, iż w ostatnim czasie u drugiego z naszych
wschodnich sąsiadów – Republice Białorusi – nasilają się represje wobec mniejszości
polskiej, która według oficjalnych białoruskich danych wynosi ok. 300 000 mieszkańców
(Związek Polaków na Białorusi podaje natomiast, że liczebność osób czujących
przynależność do narodu polskiego przekracza milion). Przykładami niedopuszczalnych
działań autorytarnego aparatu państwowego Białorusi wymierzonymi w mniejszość polską
są m.in. represje oraz aresztowania działaczy polskich (w tym Andżeliki Borys,
Przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi oraz Andrzeja Poczobuta, polskobiałoruskiego dziennikarza i działacza), likwidacje organizacji społecznych, polskich szkół,
zamykanie kościołów, zakaz zgromadzeń, czy też niszczenie miejsc pamięci.

Mimo, iż w polskiej przestrzeni publicznej od lat pojawiają się informacje dotyczące
ważniejszych wydarzeń na Białorusi, to naszym zdaniem kraj ten nie zajmuje w dyskursie
politycznym miejsca należnego tak bliskiemu sąsiadowi, posiadającemu kluczowe znaczenie
geopolityczne z punktu widzenia bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale i całego
regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Uważamy również, że wiadomości na temat
represyjnych działań niedemokratycznych białoruskich władz wobec przedstawicieli opozycji
- w tym polskich środowisk – powinny być jeszcze szerzej rozpowszechniane i nagłaśniane.
Swoje wsparcie dla osób prześladowanych na Białorusi wyraziły już m.in. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przyjęcie w dn. 8 lutego 2023 r. uchwały w sprawie
skazania Andrzeja Poczobuta przez sąd białoruski oraz Parlament Europejski, który w dn. 15
marca 2023 r. uchwalił rezolucję w sprawie dalszych represji wobec obywateli białoruskich,
zwłaszcza sytuacji Andrzeja Poczobuta i Alesia Bialackiego.

Na obecnym etapie relacji polsko-białoruskich wydaje się, że jedynymi działaniami, które
mogą przyczynić się do poprawy sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi są wysiłki
zmierzające do wznowienia dialogu wśród organizacji pozarządowych i samorządowych z
obu krajów. Pragniemy wesprzeć polskie środowiska na Białorusi w zachowaniu ich
tożsamości, a także wspomóc ich w wyrażaniu swoich myśli i poglądów. Jesteśmy zdania,
że należy poszukiwać wszelkich rozwiązań będących w interesie osób prześladowanych. W
związku z powyższym apelujemy do środowisk samorządowych i obywatelskich o jeszcze
większą solidarność i możliwie szerokie wsparcie dla mniejszości polskiej w obliczu
wzmagających się represji ze strony białoruskich władz.

Załączniki:
UCHWAŁA NR 428/LV/2023 RADY GMINY MYKANÓW
UCHWAŁA NR LXXIV/467/2023 RADY GMINY ISTEBNA
UCHWAŁA NR 1134/LXVI/2023 RADY MIASTA RYBNIKA


POZOSTAŁE ARTYKUŁY