Apel Strony Samorządowej do Prezydenta RP w sprawie nowelizacji ustawy o KWRiST
Strona samorządowa, w tym Związek Miast Polskich, wystosowała apel do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów UE.
Legislacja KWRiST
logo-KWRIST.jpg

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego stanowi unikalną platformę współdziałania władz rządowych i samorządowych na poziomie wykonawczym. Od swojego powstania odgrywa ona rolę dialogu i współpracy między tymi dwoma podmiotami. Nowelizacja ustawy, która została przyjęta przez Sejm 13 lipca 2023 r., budzi jednak poważne obawy i ryzyka, w szczególności dotyczące równości stron w komisji.

W apelu (w załączeniu) zwrócono uwagę na niedoprecyzowanie przepisów nowelizacji, które może prowadzić do dowolnego kształtowania składu strony samorządowej przez stronę rządową. Niedokładne przepisy mogą również wpłynąć na obniżenie jakości legislacji. Organizacje samorządowe wskazują na braki i błędy w nowelizacji, wynikające z pospiesznej legislacji.

Strona samorządowa podkreśla, że zmiany w prawie powinny następować wtedy, gdy istniejące przepisy nie realizują założonego celu. Istniejący porządek prawny dotyczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego działa sprawnie, a problemy z funkcjonowaniem nie wynikają ze zbyt wąskiej reprezentacji strony samorządowej, lecz z innych czynników.

W związku z tym strona samorządowa apeluje do Prezydenta RP o niepodpisywanie nowelizacji ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Wskazuje na potrzebę zachowania sprawiedliwości i równowagi w relacjach między rządem a samorządem, aby efektywnie współpracować nad legislacją i problematyką samorządową.

Pod apelem podpisały się następujące organizacje: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Miasteczek Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki:
APEL


POZOSTAŁE ARTYKUŁY