25 lat działalności Straży Miejskich i wyzwania stające przed tą formacją omówiono podczas jubileuszowej Konferencji, jaka odbyła się 2 grudnia br. w Wołominie.

Jubileuszowa Konferencja z okazji 25-lecia działalności Straży Miejskich odbyła się w dniu 2 grudnia 2016 r. w Wołominie. Współorganizatorami Konferencji były: Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Urząd Miasta Wołomina oraz Związek Miast Polskich.
Podczas Konferencji podsumowano 25 lat działalności Straży Miejskich i omówiono wyzwania stające przed pracownikami tej formacji.


W konferencji uczestniczyli przedstawicieli straży miejskich z całej Polski, a także zaproszeni goście: Arkadiusz Kostusiak - przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agnieszka Romańska - przedstawicielka Komendanta Głównego Policji.
Miasto Wołomin reprezentowali: Elżbieta Radwan – burmistrz Wołomina, członek Komisji Rewizyjnej ZMP, opiekun Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP, Robert Makowski – z-ca burmistrza, Andrzej Żelezik – radny RM i wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miasta Polskich, Zbigniew Paziewski – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa RM, Robert Kobus – radny RM oraz Jarosław Kielczyk – komendant SM. Biuro Związku Miast Polskich reprezentowała Jolanta Hałas – z-ca dyrektora Biura, a konferencję prowadził Artur Hołubiczko – prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych pełniący także funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP.
Gratulacje z okazji jubileuszu 25-lecia Straży Miejskich przesłali uczestnikom Konferencji: Wioletta Pruchnik- z-ca dyrektora Biura Szefa Gabinetu Prezydenta RP, Marek Kuchciński - marszałek Sejmu oraz Sebastian Chwałek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Jolanta Hałas odczytała list od prezesa Związku Miast Polskich (załącznik), a Agnieszka Romańska przekazała uczestnikom konferencji życzenia od Komendanta Głównego Policji.


Słowo wstępne na otwarcie Konferencji wygłosiła Elżbieta Radwan, która podziękowała strażnikom za ich ciężką służbę dla dobra społeczności lokalnych. Pani burmistrz podkreśliła, że w bezpieczeństwo należy inwestować, gdyż straż miejska jest bardzo potrzebna mieszkańcom.


Następnie Jarosław Kielczyk zaprezentował krótki rys historyczny funkcjonowania staży miejskiej w Wołominie, w którym odniósł się do jej powołania, rozwiązania i ponownego reaktywowania w 2007 roku. W swoim wystąpieniu przypomniał także o ogólnopolskich konferencjach „Bezpieczne Miasto” organizowanych w latach ubiegłych w Wołominie, a także zwrócił uwagę na problem braku chętnych do pracy w straży miejskiej.


W Polsce jest około 36 straży miejskich, które zostały zlikwidowane i po kilku latach ponownie reaktywowane. Ponowne powołanie tak wielu jednostek świadczy o przydatności straży miejskich w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Zbigniew Ulman, z-ca komendanta SM Krakowa odznaczył Artura Hołubiczko medalem pamiątkowym z okazji 25-lecia Straży Miejskiej Krakowa.


W trakcie konferencji wręczono listy gratulacyjne strażnikom, którzy pracują w strażach miejskich od 1991 roku. Jak wynika z informacji przekazanych przez prefekta KRK SMiG RP nadal w strażach miejskich pracuje około 700 osób od momentu powstania tej formacji w 1991 roku.
W drugiej części konferencji referaty wygłosili:
dr Grzegorz Grondys, komendant Straży Miejskiej w Szczecinku nt. roli straży miejskich i gminnych w polskim systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej Torunia nt. działań kujawsko – pomorskiej prefektury straży miejskich i gminnych na rzecz społeczności lokalnych,
Artur Hołubiczko, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej nt. historii straży miejskich w pierwszej połowie lat 90-tych.


Na zakończenie konferencji odbyła się prezentacja materiałów archiwalnych - pokaz filmu przedstawiającego historię straży miejskich z początkowych lat działalności oraz współczesność.
Magdalena Misiewicz