20. Europejski Tydzień Regionów i Miast
Zapraszamy na sesję online „Sieciowanie miast i gmin sposobem na transfer wiedzy i innowacji”, która odbędzie się ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast na platformie ZOOM we wtorek, 11 października 2022 r. o godz. 16:30.
Tydzie__Region_w.jpg

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe coroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce spójności. Będzie trwać od 10 do 13 października 2022 r.

To unikalna platforma komunikacyjna i sieciowa, skupiająca regiony i miasta z całej Europy, w tym polityków, administratorów, ekspertów i naukowców. W ciągu ostatnich 19 lat zrobiła wiele, aby promować uczenie się polityki i wymianę dobrych praktyk.

W 2021 roku druga edycja cyfrowa osiągnęła rekordową liczbę prawie 18 000 zarejestrowanych uczestników i 300 sesji w ciągu tygodnia, z udziałem ponad 590 partnerów.

20. edycja będzie okazją do debaty, utrzymywania więzi między społecznościami, wymiany najlepszych praktyk i pomysłów między partnerami i uczestnikami na cztery tematy: zielona transformacja, spójność terytorialna, transformacja cyfrowa, wzmocnienie pozycji młodzieży.

Zapraszamy szczególnie do udziału w sesji „Networking of cities and municipalities as a way to transfer knowledge and innovation”.


Prawdziwe zmiany w zarządzaniu i rozwojem JST wymagają aktywnego zaangażowania miast oraz efektywnego wykorzystania zasobów unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych. Istnieje wyraźna potrzeba, aby Komisja Europejska i administracja krajowa prowadziły dialog z miastami, ponieważ ich decyzje mają bezpośredni wpływ na powodzenie rozwoju poszczególnych krajów i Europy. Projekty wspierające tworzenie sieci miast dają głos miastom, co z kolei pomaga na szczeblu krajowym i europejskim w opracowywaniu lepszych polityk. Był to główny cel partnerstw w ramach agendy miejskiej dla UE, która obejmuje miasta, państwa członkowskie, Komisję i zainteresowane strony, takie jak organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa. 

Program UA dla UE, Program URBACT oraz projekt Partnerska Inicjatywa Miast zachęcają i inspirują do rozwijania sieci miast. Same miasta czerpią korzyści z pracy w sieciach budując relacje z innymi samorządami w celu wymiany informacji, doświadczeń, pomysłów, zasobów i wzajemnego wsparcia, a także wspólnego rozwiązywania problemów i tworzenia nowych rozwiązań na potrzeby uczestników sieci.

Zachęcamy do poznania zalet networkingu na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym podczas sesji która jest organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów.

Czy Agenda Miejska dla UE i Program URBACT przyczyniły się do tworzenia sieci krajowych i w jaki sposób? Będzie okazja usłyszeć praktyków pracujących dla i w ramach krajowych sieci, takich jak Partnerska Inicjatywa Miast w Polsce i Sieci Okrężnych Miast - InC2 w Portugalii. Omówione zostaną również kluczowe czynniki efektywnego i wydajnego tworzenia sieci miast oraz sposoby ich doskonalenia.

Sesja zaplanowana została jako wydarzeni online i odbędzie się na platformie ZOOM we wtorek, 11 października 2022 o godz. 16:30.

Zapraszamy do rejestracji i zapisów: https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNDk4

Więcej na temat pozostałych wydarzeń TUTAJ.


Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY