Wyzwania finansowe dla współpracy JST z bankami w erze kryzysów
Związek Banków Polskich zaprasza 7 grudnia na Forum Bankowo-Samorządowe 2022, na którym zostaną poruszone tematy finansowania potrzeb samorządu terytorialnego w kontekście piętrzących się kryzysów.
FINANSE
Forum_Bankowe_1.jpg

Zaprezentowane zostanie także opracowanie nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego w Polsce 2022. Ważnymi tematami, które zostaną podjęte w tym roku, będą także inwestycje JST i bariery w okresie przejściowym, czyli pomiędzy perspektywą finansową UE 2014-2020, a programami perspektywy 2021-2027.

Dodatkowo będzie mowa o wyzwaniach nowoczesnego i bezpiecznego samorządu w cyfrowej transformacji. Forum Bankowo-Samorządowe łączy wpływowe osoby i instytucje świata samorządowego i bankowego. Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i wzajemna edukacja obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem jest także konstruktywny dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Informacje

Do udziału w Forum ZBP zaprasza liderów samorządowych (marszałków, starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz skarbników i dyrektorów ds. gospodarki lokalnej), a także bankowców i regulatorów oraz środowiska okołosamorządowe i okołobankowe.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja nie stanowi potwierdzenia udziału w Forum. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową do 2 grudnia 2022 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji (w tym formularz rejestracyjny i aktualizowany na bieżąco program) -  https://konferencje.bank.pl/ko...

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY