Wkrótce ruszy wypłata rekompensat
Jak wynika z rozmów przedstawicieli Związku Miast Polskich z kierownictwem resortu finansów, JST wkrótce dowiedzą się, ile pieniędzy otrzymają w ramach rekompensaty ubytku dochodów z PIT w związku z Nowym Ładem. Wypłata może jeszcze w sierpniu
FINANSE
Pieniądze.jpg

Informacje na temat wysokości kwot przeznaczonych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo Finansów ma przekazać w najbliższych dniach. Jest też szansa, że jeszcze w sierpniu zostanie wypłacona pierwsza transza środków, która wyniesie mniej więcej 1/3 środków przeznaczonych dla danej JST. 

Jak zaznacza Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacji, przekazane zostaną środki z puli do dyspozycji JST, a więc nie te dla nauczycieli (jako specjalna nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) czy na domy pomocy społecznej.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY