23 kwietnia, 19 maja oraz 16 czerwca Mentor S.A. zaprasza na cykl bezpłatnych webinariów „Czy skuteczne zarządzanie ryzykiem ustabilizuje finanse JST?” pod patronatem ZMP.

Zapraszamy na cykl webinarów/konferencji, których myślą przewodnią jest: „Czy skuteczne zarządzanie ryzykiem ustabilizuje finanse JST?”. Przedsięwzięcie organizowane przez Mentor S.A. - brokera ubezpieczeniowego. Konferencja odbędzie się w trzech terminach: 23 kwietnia, 19 maja oraz 16 czerwca. 

W każdym z terminów będą poruszane różne tematy. Jednym z prelegentów będzie dr hab. Maria Jastrzębska prof. Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów. Poza kwestią finansów, w czasie konferencji przedstawione zostaną ważne kwestie ubezpieczeniowe oraz rola brokera ubezpieczeniowego, którego usługa obecnie często wychodzi poza ramy dotychczas kojarzone z tą profesją. Omawiane będą również ubezpieczenia spółek, w których udział posiadają JST oraz podsumowane zostanie półrocze działania nowej Ustawy PZP. Przedstawione będą także kwestie wyzwań emerytalnych Polaków – pracowników JST. Pokazane zostaną też specyficzne narzędzia informatyczne do zarządzania ubezpieczeniami i zarządzania ryzykiem oraz możliwości przekazania części ryzyka cybernetycznego na ubezpieczyciela, co w dobie powszechnej cyfryzacji budzi spore zainteresowanie. Zachęcamy do rejestracji na konferencję, szczegóły w poniższym harmonogramie. Linki do rejestracji na poszczególne dni znajdziecie Państwo tutaj:

https://bit.ly/39rw0HJ - I część, 23.04.2021
https://bit.ly/31B4yDm - II część, 19.05.2021
https://bit.ly/3sDyOsV - III część, 16.06.2021


CZY SKUTECZNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM USTABILIZUJE FINANSE JST?

23.04.2021 (10:00 – 14:00)


10:00-11:30 - Zarządzanie ryzykiem w nowej rzeczywistości – nowe zadania, stres fiskalny.
dr hab. Maria Jastrzębska - prof. Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów.

11:30 – 12:30 Ryzyka samorządów – główne aspekty problematyki ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej JST – wprowadzenie.

Agata Kmita - Broker Ekspert, radca prawny Biuro Ubezpieczeń Klientów Strategicznych Mentor S.A.; Szymon Piotrowski - Zastępca Dyrektora Oddziału we Wrocławiu Mentor S.A., Ekspert w zakresie ubezpieczeń JST.

12:30 – 12:45 – przerwa.

12:45 – 13:30 System Analiz Nawierzchni Drogowych – SAND – możliwości systemu i jego wykorzystania do oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do ewidencji i zarządzania mieniem w JST.

Jacek Chamuła - Wiceprezes Zarządu Mentor Consulting sp. z o.o.

13:30 – 14:00 Odpowiedzi na pytania zamieszczane na czacie.

19.05.2021 (10:00 – 13:30)


10:00-11:00 Zarządzanie ryzykiem – poszukiwanie optymalnych sposobów ograniczania kosztów.

dr hab. Krzysztof Łyskawa
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

11:00 – 11:30 Cyfryzacja w JST – możliwe zagrożenia i jak minimalizować ich skutki, czyli ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych na przykładach szkód.

Adam Kujawiak - Dyrektor Oddziału II w Warszawie, Dział Ubezpieczeń D&O, Cyber i Ryzyk Finansowych Mentor S.A.

11:30 – 11:45 - przerwa

11:45 – 13:00 - Ubezpieczenie spółek prawa handlowego z udziałami JST – standard czy wyzwanie?

Ubezpieczenie mienia a ocena ryzyka – system MRC; ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku, zabezpieczenia roszczeń dla podmiotów z sektora gospodarki odpadami
oraz wodociągów; Ubezpieczenia komunikacyjne dla miejskich przedsiębiorstw samochodowych.

Łukasz Nowakowski - Dyrektor Biura Oceny i Zarządzania Ryzykiem Mentor S.A.

Hanna Rudolf - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Gospodarki Odpadami Mentor S.A.; Arkadiusz Kurman Dyrektor Oddziału Szczecin Mentor S.A.

13:00 – 13:15 Panel Klienta – narzędzie do zarządzania ubezpieczeniami.

Agata Kmita - Broker Ekspert Biuro Ubezpieczeń Klientów Strategicznych Mentor S.A.

13:00 – 13:30 Odpowiedzi na pytania zamieszczane na czacie.

16.06.2021 (10:00 – 13:00)


10:00 – 12:00 Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych - podsumowanie półrocza obowiązywania nowej ustawy. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców i kryteria oceny ofert w przetargach na ubezpieczenia.

Paulina Dobrzeniecka-Perl
- radca prawny, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Mentor S.A.

12:00 – 12:45 Wyzwania emerytalne Polaków - perspektywa pracodawcy i pracownika

Dorota Dula - Dyrektor Biura Programów Emerytalnych i Kapitałowych Mentor S.A., członek zespołu ubezpieczeniowego przy Radzie Dialogu Społecznego

12:45 – 13:00 Odpowiedzi na pytania zamieszczane na czacie.