W styczniu miasto uruchamia bezpłatne kursy online z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych dla warszawskich uczniów, którzy w przyszłym roku zdają egzaminy ósmoklasisty i maturę

- Dbamy o naszych uczniów, których czekają w przyszłym roku trudne egzaminy. Chcemy, by utrwalili i rozszerzyli wiedzę. I wypadli jak najlepiej. Dlatego uruchamiamy Warszawską Szkołę Zimową. Rozpoczynamy zapisy, zapraszam – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich liceów i klas czwartych techników będą mogli wziąć udział w zajęciach uzupełniających i porządkujących wiedzę w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego. Każdy kurs będzie trwał 5 dni (pon.-pt., w godz. 10.00–13.30) i obejmie 4 godziny dydaktyczne dziennie z przerwami. Zajęcia poprowadzą nauczyciele pracujący w warszawskich szkołach.

Ale to nie wszystko. Stołeczni uczniowie mogą liczyć także na zajęcia dodatkowe - rozwijające zainteresowania, poszerzające i doskonalące wiedzę i umiejętności z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. W tym wypadku będą to popołudniowe ćwiczenia, w kilkuosobowych grupach.