Finanse miast, bieżące sprawy legislacyjne oraz kontrakty klimatyczne – to między innymi tematy, jakie podjęliśmy podczas kolejnego, piątego spotkania miast ZMP, które odbyło się online 24 listopada.

Na początku spotkania prezes Związku, senator Zygmunt Frankiewicz nawiązał do przesłania ostatniego Zgromadzenia Ogólnego ZMP z 25 lutego br.: „Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem”. Przypomniał, że w projekcie programu „Polski Ład”, który pierwotnie ujrzał światło dzienne, nie było mowy o żadnych rekompensatach dla samorządów lokalnych mimo, że oznacza on poważne straty w samorządowych budżetach. Jednak obecnie, także dzięki zdecydowanemu stanowisku Związku Miast Polskich, trwają rozmowy z rządem o wysokości tych rekompensat. - Nie są one jeszcze zadowalające, ale w ogóle są – powiedział prezes ZMP.- Wszystkie sprawy miast wymagają takiego właśnie zaangażowania i jedności. Dlatego organizujemy dla miast te cykliczne spotkania, podczas których dodatkowo wymienimy się poglądami i doświadczeniami – podkreślił Z. Frankiewicz.

Relacja video ze spotkania miast członkowskich:

Działalność ZMP w 2021 roku

Piąte już spotkanie miast, w którym tym razem uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli miast członkowskich ZMP, było okazją do podsumowania najważniejszych działań ZMP w ciągu 10 miesięcy 2021 r. Był to czas, kiedy do naszego stowarzyszenia przystąpiło 20 nowych miast. Głównym przedmiotem aktywności legislacyjnej Związku w ostatnich 11 miesiącach były finanse miast. – Związek walczył o rekompensaty dla miast w związku z programem „Polski Ład”, jednak nie walczył z samym programem – co mylnie podawały niektóre media – podkreślił Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.

W 2021 roku Związek podjął też sprawy: podatku od nieruchomości od infrastruktury kolejowej (skutecznie – 24 listopada w Senacie), niedofinansowania oświaty, projektu zmian w Prawie oświatowym, wynagrodzenia pracowników samorządowych (skutecznie, choć inaczej niż w naszym projekcie), gmin turystycznych i uzdrowiskowych (Senat), Krajowego Planu Odbudowy, ochrony zdrowia (powstrzymana centralizacja) oraz nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (częściowo skutecznie).

Związek także realizuje w mijającym roku projekty z miastami i dla miast. Są to dwa projekty obejmujące miasta małe i średnie (Program „Rozwój lokalny” oraz Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego), a także projekty dotyczące monitorowania usług publicznych (SMUP), samorządowego rynku pracy, wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej, udziału mieszkańców w planowaniu przestrzennym oraz Programu URBACT.

Szczególnie udanym przedsięwzięciem było organizowanie przez Związek już drugi rok cyklu seminariów Forum Rozwoju Lokalnego. W 10 tego typu spotkaniach tematycznych organizowanych w 2021 roku uczestniczyło ponad 7 tysięcy przedstawicieli miast oraz ekspertów. Portal informacyjny www.forum-rozwoju-lokalnego.pl zasiliły relacje, zapisy video seminariów, opisy 158 praktyk z miast, 200 wypowiedzi ekspertów oraz 37 raportów i publikacji.

Pełną informację dotyczącą funkcjo­nowania struktur ZMP w czasie pandemii, lobbyingu legislacyjnego, przedsięwzięć partnerskich, realizowanych projektów oraz obecności w mediach znajdują się pod linkiem: https://www.miasta.pl/aktualnosci/informacja-o-dzialaniach-zmp-w-ciagu-10-miesiecy-2021-r. Prezentacja dyrektora A. Porawskiego znajduje się w załączeniu.

Sprawy legislacyjne

Podczas spotkania omówiono także bieżące, istotne z punktu widzenia miast, działania dotyczące legislacji, w których uczestniczą przedstawiciele Związku. Dyrektor Porawski przypomniał m.in., że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zajmuje się algorytmem podziału subwencji oświatowej na kolejny rok, który póki co jest korzystny dla gmin wiejskich. Przedstawiciele ZMP uczestniczący w tych pracach będą się temu sprzeciwiać i przeciwdziałać. W związku z projektowanymi właśnie przez miasta budżetami na przyszły rok, Biuro ZMP przygotowało i opublikowało opracowanie na ten temat na podstawie danych z BIP 18 miast. Wynika z nich, że planowane kwoty dochodów ogółem są niższe od ubiegłorocznych – wynoszą nieco ponad 95% tych sprzed roku. Ma to miejsce w sytuacji, gdy inflacja liczona jako wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych sięga już 7%, a wzrosty cen energii, paliw i innych kosztów świadczenia lokalnych usług dla mieszkańców są wielokrotnie wyższe.

O nowym rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzenia pracowników samorządowych i diet radnych, które weszło w życie 1 listopada br. mówił podczas spotkania mecenas Maciej Kiełbus. Rozporządzenie to niesie ze sobą trzy zasadnicze zmiany: wprowadza pojęcie „minimalnego wynagrodzenia”, podnosi poziom maksymalnego wynagrodzenia osób pochodzących z wyboru oraz zmienia delegację do rozporządzenia wykonawczego o wynagrodzeniach samorządowych. (wypowiedź M. Kiełbusa – TUTAJ)

Zaproszenia, oferty, doświadczenia..

Jednym z gości spotkania był prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, który przedstawił możliwości wsparcia mieszkańców w zakresie rehabilitacji pocovidowej. Z kolei o włączaniu mieszkańców w działania władz lokalnych opowiedział zastępca burmistrza Cieszyna Przemysław Major, pokazując jak przy ich udziale został opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia (prezentacja P. Majora znajduje się w załączeniu). Burmistrz Śremu, Adam Lewandowski zaprosił do ogólnopolskiej akcji JA TUTAJ MIESZKAM (wystąpienie A. Lewandowskiego – TUTAJ).

Na spotkanie zaprosiliśmy ponadto przedstawiciela Instytutu Badania Internetu i Mediów Społecznościowych (IBIMS), który prowadzi unikalne w skali kraju badania dotyczące skutecznego dotarcia z komunikacją do odbiorców w kanałach social media i Internecie oraz analizy sentymentu i emocji związanych ze społecznymi oczekiwaniami. Michał Fedorowicz opowiedział, w jaki sposób odpowiednio zinterpretowane dane z sieci mogą wpływać na podejmowanie kluczowych i bezpiecznych decyzji w samorządzie i jakie propozycje dla miast ma IBIMS. Pierwszy raport przygotowany przez IBIMS, „Jak skutecznie promować inwestycje miejskie w mediach społecznościowych?” jest już dla Państwa dostępny.

Link do nagrania ze spotkania miast członkowskich dostępny jest tu: https://youtu.be/FTd6rW3qliQ.

(epe)