BGK zwraca się do miast o informacje na temat ubytków w ich dochodach w efekcie kryzysu wywołanego koronawirusem oraz oczekiwanych i planowanych przez miasta działań w odpowiedzi na kryzys.

- Kryzys związany z pandemią COVID19 doprowadził do bardzo trudnej sytuacji gospodarczej w skali globalnej, w tym w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, że jego niszczący wpływ odczują także budżet gminy którym Pani/Pan kieruje – czytamy w liście, wiceprezes BGK skierował do prezydentów i burmistrzów polskich miast.- Dzięki długoletniej i owocnej współpracy z samorządami wiemy, że w tej trudnej sytuacji mają Państwo prawo oczekiwać wsparcia adekwatnego do skali wyzwań. 

Aby owo wsparcie można było zaplanować i ustrukturyzować w odpowiedni sposób, Bank Gospodarstwa Krajowego chce lepiej poznać skalę i charakter wyzwań jakie postawił przed samorządami trwający obecnie kryzys. 

Dlatego zwraca się do miast z prośbą o wypełnienie ankiety internetowej, która dostępna jest pod tym linkiem: https://admin-bgk.i-pi.pl/InterviewGuest.jsp?srw=1592310130889

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15-20 minut. W załączniku poniżej publikujemy także, w celach informacyjnych, ankietę w formie dokumentu tekstowego, by osoby ją wypełniające w Urzędzie Miasta wcześniej mogły zebrać konieczne informacje. 

W załączniku także list wiceprezesa BGK Włodzimierza Kocona.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Maciejem Rozkrutem, maciej.rozkrut@bgk.pl lub Rafałem Boguszewskim, rafal.boguszewski@bgk.pl, koordynatorami badania.

BGK prosi miasta o odsyłanie wypełnionych ankiet do 10 lipca 2020 roku.