Forum będzie okazją do dyskusji o wyzwaniach współczesności: dynamicznie rozwijających się miastach, smogu, degradacji terenów zielonych, postępującej globalizacji. Odbędzie się 26-30 czerwca 2022 r.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF) będzie największym tego typu wydarzeniem, które zostanie zorganizowane w Europie Środkowo-Wschodniej. 11. sesja WUF odbędzie się w Katowicach między 26 a 30 czerwca 2022 roku. Forum, gromadzące uczestników z całego świata, to przede wszystkim okazja do dyskusji i poszukiwania odpowiedzi na wyzwania współczesności, które dotykają większości z nas – dynamicznie rozwijających się miast, smogu, degradacji terenów zielonych, postępującej globalizacji czy zmian klimatu.

Światowe Forum Miejskie jest organizowane co dwa lata przez UN-Habitat, czyli Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich. Ostatnia – dziesiąta – edycja odbyła się w lutym 2020 roku w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Forum, które odbędzie się w Polsce, współorganizują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Urząd Miasta Katowice. Hasło przewodnie przyszłorocznej imprezy brzmi: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Nie tylko dostępna dla wszystkich grup społecznych, lecz także zdrowa i bezpieczna przestrzeń miejska zyskuje na wartości dla mieszkańców miast. Sesja WUF w 2022 roku odbędzie się w momencie, gdy już część miast na świecie, na skutek pandemii koronowirusa, przechodzić będzie transformację w kierunku miast bardziej zorientowanych na człowieka. Z miast samochodocentrycznych pełnych zabetonowanych przestrzeni, wykluczających mniej uprzywilejowanych mieszkańców w miasta uwzględniające ich potrzeby - dostępne, zielone, priorytetyzujące ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny.

Światowe Forum Miejskie to kolejna ważna międzynarodowa impreza, która zostanie zorganizowana w stolicy Śląska.

– Przyznanie prawa do organizacji tego prestiżowego wydarzenia to kolejne, po szczycie klimatycznym (COP24) i szczycie cyfrowym (IGF), który odbędzie się w grudniu 2021 roku, potwierdzenie znaczenia Katowic jako ośrodka udanych przemian społeczno-gospodarczych oraz gościnnego gospodarza wielkich wydarzeń. Jest to również olbrzymie wyróżnienie dla Polski i wyraz zaufania ze strony naszych partnerów z ONZ – zaznacza Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Światowe Forum Miejskie pod egidą młodych


Wydarzenie skupia każdorazowo między innymi przedstawicieli rządów, regionów, miast, organizacji pozarządowych, a także organizacji oraz instytucji finansowych. Niemniej ważną grupą obecną na WUF są ludzie młodzi.

Polscy organizatorzy postanowili nie tylko zaangażować młodzież w uczestnictwo w imprezie, ale i w jej przygotowanie. W grudniu 2020 r. powołana została w tym celu Rada Młodych, której skład wchodzą studenci i licealiści. Zadaniem rady będzie przygotowanie i realizacja inicjatyw towarzyszących przygotowaniom rządu i Katowic do Światowego Forum Miejskiego. Młodzi będą mogli organizować konkursy, debaty i wywiady dotyczące najważniejszych wyzwań polityki miejskiej i możliwości, jakie zrównoważone miasta mogą dać młodemu człowiekowi.

Co po WUF11 w Katowicach?


WUF11 ma pozostawić po sobie pewien dorobek – odpowiedź na dzisiejsze wyzwania dla miast oraz potrzebę lepszej realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie miast (Sustainable Development Goals). W trakcie Forum zaprezentowany zostanie Plan Działań Dla Miast - katalog działań ukierunkowujących miasta na rzecz zielonej, dostępnej i produktywnej transformacji. Zakłada on m.in. promocję niskoemisyjnych środków transportu, zachętę do zmian zachowań transportowych, zazielenianie miast, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych, działania na rzecz projektowania dostępnych publicznie przestrzeni, w tym do terenów zielonych, w myśl idei miasta 15-minutowego oraz modelu zrównoważonej urbanizacji. Zostanie on opracowany wspólnie z miastami. Na ten moment zainteresowanie udziału w przedsięwzięciu wyraziło ponad 40 polskich miast.