Rybnik w kolejnej odsłonie kampanii antysmogowej razem z mieszkańcami głośno krzyczy: gańba hajcować w starym piecu. 40 tysięcy ulotek trafiło do mieszkańców Rybnika.

Teraz do akcji przyłączyli się mieszkańcy miasta, którzy zgodzili się być ambasadorami tego przedsięwzięcia w krótkim spocie publikowanym w mediach społecznościowych. 

Zła jakość powietrza w Rybniku to wyzwanie, z którym miasto boryka się już od wielu lat, jednak dopiero od 2017 roku istnieje tzw. uchwała antsmogowa, która na terenie całego Śląska reguluje kwestie prawne dotyczące użytkowania starych kotłów. Zapisy tego dokumentu mówią o tym, że do końca 2021 roku należy zlikwidować piece, które są użytkowane powyżej 10 lat, dlatego miasto od kilku miesięcy przypomina o terminach wymiany starych kopciuchów.

W filmie, który jest publikowany w mediach społecznościowych wystąpili: znany rybnicki żużlowiec Kacper Woryna, ksiądz Wojciech Iwanecki, przewodnicząca Rady Seniorów Stefania Forreiter, Magdalena Moczała, która jest przedsiębiorcą z Rybnika i prezydent miasta Piotr Kuczera.

Spot jest kolejnym etapem szerokiej akcji informacyjnej pod hasłem: Gańba. Do domów rybniczan trafiło 40 tysięcy ulotek, od ubiegłego roku w każdym numerze „Gazety Rybnickiej” jest umieszczana informacja o terminach wymiany kotłów. Na antenach radiowych w regionie zabrzmiały spoty apelujące o wymianę pieców. Przy drogach wjazdowych do miasta na 7 bilbordach zostały umieszczone zdjęcia ambasadorów kampanii z hasłem: „Gańba! Kopciuchy trują nas wszystkich”. Na terenie miasta w 72 tablicach informujących zwykle o wydarzeniach kulturalnych zostały zawieszone plakaty kampanii.