Dzięki budowie Traktu Rudzkiego miasto nie tylko tworzymy wygodne połączenie pomiędzy dwiema dzielnicami – Wirkiem i Nowym Bytomiem, ale także zmienia niezagospodarowane do tej pory tereny zielone.

Dwa nowe odcinki Traktu Rudzkiego to ponad 5 ha zagospodarowanych terenów zielonych, w tym 140 tys. nasadzonych roślin, ponad 400 m nowej oświetlonej ścieżki pieszo-rowerowej oraz siłownia zewnętrzna z trampolinami i tyrolką.

Koszt realizacji zadań wyniósł blisko 3,8 mln zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych.

- W ten sposób nadajemy nowy charakter wielu niewykorzystanym miejscom i przekazujemy je do dyspozycji mieszkańcom – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Co również ważne, dzięki naszym działaniom dajemy impuls prywatnym inwestorom, którzy w pobliżu zrewitalizownych obszarów, sami decydują się na podobne inwestycje. W ten sposób kilka miejsc w mieście zmieniło się nie do poznania – dodaje.

Najnowsze miejskie inwestycje z zakresu rewitalizacji dotyczą dzielnicy Wirek. Pierwsza z zagospodarowanych na nowo przestrzeni to ponad 2,6 ha skwer znajdujący się po obu stronach ul. Tuwima. Powstał tam plac wypoczynkowy z ławkami otoczony zielenią i nowa nawierzchnia alejek, zainstalowane zostały ławki. Ponadto utworzony został skwer z placem do aktywnego wypoczynku. Został on wyposażony w urządzenia siłowni terenowej i stoły piknikowe. Zainstalowane zostały także trampoliny oraz tyrolka.

Przestrzeń w rejonie ul. Tuwima została wzbogacona o dużo zieleni. Na skwerze nasadzonych zostało ponad 100 tys. roślin. W większości są to byliny oraz rośliny cebulowe. Dodatkowo w celu uzyskania izolacji akustycznej i wizualnej od strony ruchliwych ulic – Katowickiej i Odrodzenia - nasadzono drzewa i krzewy. Również w tej części skweru odnowiony został pomnik rudzkich nauczycieli pomordowanych w czasie okupacji w latach 1939-1945, który został wybudowany w 1948 r. Dodatkowo został on również oświetlony. Rewitalizacja skweru przy ul. Tuwima objęła także budowę oświetlenia. Ogółem zainstalowanych zostało 15 opraw LED.

Drugi teren, który właśnie na nowo został zagospodarowany, obejmuje odcinek od ul. Nowary do ul. Katowickiej. – Na długości ponad 300 m powstała oświetlona ścieżka pieszo-rowerowa, wzdłuż której zainstalowane zostały elementy małej architektury, takie jak ławki czy leżaki – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. Na tym odcinku powstał także miniplac ze stołem piknikowym i stojakami na rowery. Wzdłuż budowanej ścieżki nasadzone zostały krzewy, byliny, a także rośliny cebulowe.