Podczas prac w Komisji, zgodnie z obietnicą resortu, dodano przepisy, które (tak jak w 2020 r.) pozwalają na niezrównoważenie budżetu w 2021 r. o wydatki na COVID i ubytki spowodowane przez pandemię.

Komentarz Biura ZMP:

Przepisy dodano na wniosek Strony Samorządowej KWRiST podczas prac w Komisji nad projektem ustawy okołobudżetowej na rok 2021, zgodnie z obietnicą wiceministra finansów, Sebastiana Skuzy. Są one analo­giczne do przepisów wprowadzonych na rok 2020 w ustawie „COVID-owej”. Są mniej radykalne niż postu­laty niektórych skarbników, jednak – zdaniem MF – bezpieczniejsze. Ewentualne wprowadzenie podobnych przepisów na rok 2022 nastąpi w podobnym trybie, w roku 2021. Przypomi­namy, że wpro­wadzona w Tarczy 4.0 zmiana wzoru w art. 243 (przyśpieszenie o 5 lat zmiany wynegocjowanej wcześniej) spowodowała dodatkowo zwiększenie zdolności kredytowej JST średnio o 3 mld zł rocznie, począwszy od roku 2020.


Uelastycznienie reguły wydatkowej dla JST na rok 2021 w ustawie okołobudżetowej - KOMUNIKAT w załączeniu