Jak animować rozwój turystyki razem z przedsiębiorcami, jak ich włączać do promocji miasta i jak wykorzystywać dziedzictwo historyczne w tworzeniu planów promocji i rozwoju przedsiębiorczości – o tym rozmawiają doradcy sieci MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE.

Sieć Wymiany Doświadczeń EMPIRIE - MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE skupia kilkanaście miast, które mają ambicje nieco lepiej działać na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Doradcy ZMP - Marek Gabzdyl, Kamil Niklewicz i Adam Mikołajczyk rozmawiają o tym, jakie dziś są najważniejsze wyzwania w małych i średnich miastach w dziedzinie przedsiębiorczości, ale także o przeszkodach, jakie występują w dialogu prowadzonym przez samorządy z przedsiębiorcami oraz o miejscu turystyki w rozwoju małych i średnich miast.


Przypominamy, że EMPIRIE to unikatowe przedsięwzięcie Związku Miast Polskich oparte na popularnej idei sieciowania.

EMPIRIE to sama esencja tego, czym jest Związek. Przy ich tworzeniu skorzystaliśmy z wieloletnich doświadczeń ZMP. Sieci są platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, zrzeszają przedstawicieli miast, które uczą się od siebie nawzajem i wypracowują nowe rozwiązania wokół określonych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia rozwoju małych i średnich miast.

Tematyka sieci koncentruje się wokół kluczowych zagadnień dla rozwoju polskich miast powiązanych z działaniami, jakie zostały zgłoszone w ramach realizacji Programu „Rozwój lokalny”.