Szkoła Główna Handlowa zaprasza na nowe studia podyplomowe poświęcone problematyce finansów samorządowych. Program studiów powstał w odpowiedzi na aktualne problemy zgłaszane przez samorządowców.

Szkoła Główna Handlowa zaprasza na nowe studia podyplomowe poświęcone problematyce finansów samorządowych. Program studiów powstał w odpowiedzi na aktualne problemy zgłaszane przez praktyków samorządowych. Omówią je zaproszeni wykładowcy – osoby z dużą wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi. Zajęcia to nie tylko wykłady, to także konwersatoria, prowadzone za aktywnym udziałem słuchaczy oraz warsztaty na bazie których można rozwiązywać bieżące problemy gospodarowania finansami samorządowymi.

Podyplomowe Studia Akademia Finansów Samorządowych są dedykowane do osób, które chcą doskonalić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie finansów samorządowych. Zrealizowane efekty kształcenia dadzą podstawy do podejmowaniu racjonalnych decyzji w gospodarowaniu finansami samorządowymi.

Studium kierowane jest do przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych JST, skarbników, pracowników samorządowych, kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, instytucji i firm współpracujących z JST.