Miasto uruchamia nowoczesny system, który będzie nie tylko precyzyjnie badać to, czym oddychają mieszkańcy, ale i identyfikować źródło powstawania zanieczyszczeń. To efekt współpracy z firmą Brager.

To rewolucja na skalę Europy w monitorowaniu jakości powietrza. Nowoczesny system pozwala nie tylko precyzyjnie badać to, czym oddychamy, ale i identyfikować źródło powstawania zanieczyszczeń. Straż Miejska w Pleszewie właśnie rozpoczyna szkolenia obsługi aplikacji, która jest elementem systemu. To efekt współpracy władz Pleszewa z lokalną firmą Brager.

Nowoczesny system został nazwany Eco7zone i opiera się na trzech filarach. Pierwszy to nowoczesna aplikacja, która ułatwi m.in. inwentaryzację źródeł ciepła. Drugie działanie to niezwykle precyzyjne czujniki powietrza, trzeci filar natomiast to analizator spalin, który będzie montowany przy piecach c.o. To urządzenie jest nowością na skalę Europy – nie tylko „wychwyci” spalanie śmieci, ale i podpowie, jak palić, by było oszczędniej, a przede wszystkim ekologicznie.

Aplikację już testują pleszewscy Strażnicy Miejscy, którzy dokonują inwentaryzacji źródeł ciepła. Pleszew jako jedna z nielicznych gmin w Polsce ma ten proces zakończony w mieście i rozpoczyna działania na terenach wiejskich. Tym samym znacznie wyprzedził rządowy obowiązek składania deklaracji źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). – My jesteśmy już gotowi na kolejne kroki. I je podejmujemy dzięki współpracy z lokalną firma Brager, która jest pionierem w opracowaniu nowoczesnego systemu eco7zone. Podpisaliśmy już umowę o współpracy, stając się tym samym pierwszą gminą w Polsce, która podejmuje tak precyzyjne działania w walce ze smogiem – mówi Arkadiusz Ptak, burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Aplikacja znacznie ułatwia strażnikom pracę. – To ogromna oszczędność czasu. Do tej pory spisanie kilku stron ankiety zajmowało ok. 15 minut, teraz to kilka kliknięć, a dane zapisują się w CEEB – tłumaczy Zbigniew Duszczak, komendant Straży Miejskiej w Pleszewie. - Aplikacja w jednym miejscu w przejrzysty i funkcjonalny sposób pozwala na zestawienie na jednej mapie wszystkich źródeł ciepła zainstalowanych na obszarze gminy, z podziałem na rodzaj spalanego paliwa, obciążenie środowiskowe czy też okres ewentualnej konieczności wymiany i skonfrontowanie z faktycznym stanem powietrza – wyjaśnia Rafał Urbaniak, prezes firmy Brager.

Kolejne działania to montaż 30 urządzeń (analizatorów smogu) firmy Brager na terenie Pleszewa. Będą bardzo dokładnie lokalizować źródło zanieczyszczenia powietrza. Obecnie zamontowane czujniki nie dają tak precyzyjnych narzędzi. W perspektywie władze Pleszewa będą mogły ocenić, czy podejmowane działania na rzecz czystego powietrza przyniosły efekty i planować kolejne.

W ramach trzeciego filaru współpracy władze MiG Pleszew zamierzają wprowadzić analizatory spalin. Każdy, kto zdecyduje się na dotację do wymiany pieca na najnowszy 5 klasy z miejskiego programu „Kociołek”, będzie musiał zamontować takie urządzenie. Dotacja zostanie zwiększona o jego koszt. – Analizator umożliwia szczegółową analizę składu chemicznego spalin, zapisuje cały przebieg spalania. To ważne dla mieszkańców, którzy często nie mają świadomości, jak złego paliwa używają do ogrzewania. Jest to także narzędzie, które zwiększa efektywność i niezawodność kotłów, co z kolei przełoży się na zaufanie klientów do producentów kotłów i wzrost konkurencyjności oraz prestiżu takich firm na rynku. Jest to zatem korzystne dla wielu beneficjentów – mówi Rafał Urbaniak. – Nazwa systemu również powstała w oparciu o partycypację społeczną. „Eco” to proste skojarzenie z ekologią. „Zone” to strefa, którą każdy mieszaniec może zacząć budować od swojego podwórka 7 dni w tygodniu, a to przełoży się na czyste powietrze w całym mieście, gminie, województwie, kraju i na świecie. Musimy zacząć od siebie, by robić czyste powietrze dla wszystkich – dodaje Rafał Urbaniak.


Pleszew jest pierwszym miastem, który dzięki współpracy z firmą Brager podszedł do problemu smogu tak precyzyjnie. Będziemy mieć mapę źródeł ciepła, będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie powstają zanieczyszczenia powierza oraz co jest ich źródłem i wreszcie będziemy podejmować działania, by powietrze było czystsze. Mam nadzieję, że nasze efekty remontu powietrza będą motywacją dla innych miast oraz instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska – mówi burmistrz Pleszewa.