Od lutego ma obowiązywać nowa regulacja dotycząca przeciwdziałania wzrostowi cen ciepła dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, np. szkół, szpitali. Strona samorządowa w trybie pilnym opiniuje projekt, czekamy na uwagi z miast.

Będzie pilna nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Pomimo że jest procedowana w trybie nadzwyczajnym, strona samorządowa wywalczyła, by ją skierować do – bardzo krótkich i pilnych – konsultacji. 

Ponieważ najprawdopodobniej Sejm będzie rozpatrywał projekt w ostatnim tygodniu stycznia (pierwsze czytanie odbędzie się zapewne przed 25 stycznia br., kiedy odbędzie się posiedzenie plenarne KWRziST), prosimy o jak najszybsze przesyłanie uwag (oraz propozycji ewentualnych uzupełnień) do projektu, najlepiej na adres Marka Wójcika, sekretarza strony samorządowej i eksperta Zarządu ZMP ds. legislacji:

marek.wojcik@zmp.poznan.pl

To znacząca regulacja, która może zrodzić nowe koszty dla jednostek samorządu terytorialnego. Już 19 stycznia odbędzie się spotkanie online z odpowiedzialnymi za projekt przedstawicielami resortu klimatu i środowiska, na którym omówione zostaną zgłoszone uwagi. Stąd należy je zgłosić do końca dnia 18 stycznia, aby przed czwartkowym spotkaniem przesłać zbiorczy materiał do projektodawców.

Przedstawiciele resortu przekonują, że projekt zawiera rozwiązania korzystne dla samorządów. Przy wzroście cen netto za dostawy ciepła większym niż 40 % w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, dzięki czemu uprawnieni odbiorcy nie zostaną obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.

- Wstępnie obawiamy się, czy po wprowadzeniu nowelizacji jednak nie będziemy płacili za ciepło więcej niż do tej pory. Poza tym nowelizacja wprowadza znaczące kary za nieprzestrzeganie przepisów – te m.in. kwestie chcemy wyjaśnić – komentuje Marek Wójcik.