Ostrów Wielkopolski pozyskał dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. W 2022 roku na to zadanie przeznaczymy 90 000 złotych.

- W ramach tego projektu prowadzić będziemy dwa zadania polegające na: demontażu, transporcie do unieszkodliwiania i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest oraz zbieraniu, transporcie do unieszkodliwiania i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, w odpowiedniej instalacji. Dzięki pozyskanemu wsparciu, ostrowianie pozbędą się tych niebezpiecznych odpadów za darmo – mówi Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Z programu będą mogły skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, posiadające nieruchomości na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

- W naszym mieście nadal funkcjonują budynki, które powstawały przy użyciu niebezpiecznego dla zdrowia azbestu. Będziemy namawiać mieszkańców, by się go pozbyć i unieszkodliwić na składowisku odpadów niebezpiecznych przez specjalistyczną firmę posiadającą niezbędne pozwolenia, z którą Miasto Ostrów Wielkopolski zawrze stosowną umowę, po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego – dodaje Mikołaj Kostka.

Z Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu miasto pozyskało dotację w wysokości 63 000 złotych środków. Do tej puli miasto dokłada 27 000 złotych. W sumie na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Ostrowie Wielkopolskim przeznaczone zostanie 90 000 złotych.