Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego oraz Centrum Badań nad VAT-em Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zapraszają 8 listopada na konferencję w systemie hybrydowym: w formie stacjonarnej – w siedzibie ALK, w formule online – na ZOOM-ie.

Idea zorganizowania konferencji o takiej właśnie tematyce jest efektem wieloletnich zmagań gmin  rozliczaniu VAT w świetle skomplikowanych regulacji prawnych i rozbieżności linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz orzecznictwa NSA i TSUE. Powyższa sytuacja miała znaczący wpływ na stan niepewności w zakresie prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych, a także wniosków o zwrot podatku naliczonego.

Stworzenie platformy służącej dyskusji o najważniejszych kwestiach dotyczących opodatkowania gmin podatkiem od towarów i usług pozwoli, w zamyśle organizatorów, na wypracowanie modelu, który będzie znacznie uproszczony, zdecydowanie mniej kosztowny i zapewniający realizację w praktyce zasady pewności co do stosowanych sposobów rozliczeń. Jednocześnie sprawi, że gmina będzie mogła odzyskiwać VAT naliczony z poszanowaniem unijnej zasady neutralności podatkowej

W ramach konferencji przewidziano cztery panele dyskusyjne. W pierwszym panelu zostanie podjęta problematyka gminy jako podatnika podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Drugi panel będzie dotyczyć centralizacji rozliczeń gminy. Trzeci panel obejmie prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego. Ostatni zaś, czwarty panel zostanie poświęcony tematowi czynności gminy zwolnionych z VAT w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Udział w wydarzeniu jest płatny i możliwy po wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji na temat konferencji oraz rejestracja:
https://www.kozminski.edu.pl/pl/konferencja-naukowa-opodatkowanie-gmin-vat-em
Termin zgłoszenia uczestnictwa – do 30.10.2022 r.

Patronat nad konferencją objęli: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ministerstwo Finansów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich

Patronat medialny nad konferencją objęły Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, miesięcznik „Przegląd Podatkowy”, dwumiesięcznik „Finanse Komunalne”.