​13 lipca podpisano dwie umowy na dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego miasta. Pierwsza dotyczy budowy dróg i zbrojenia strefy ekonomicznej, druga - ochrony bioróżnorodności.

13 milionów złotych dla Nysy! Pierwsza z podpisanych umów, na dofinansowanie z funduszy europejskich dla miasta, dotyczy budowy dróg i zbrojenia strefy ekonomicznej Radzikowice-Goświnowice, druga - ochrony bioróżnorodności.

Zbrojenie strefy jest szczególnie ważne w kontekście inwestycji firmy Umicore. Potentat z Belgii zamierza zainwestować w Nysie 660 milinów euro i dać na początek 400 miejsc pracy. Firma planuje produkować najistotniejszy składnik baterii do pojazdów elektrycznych. Warto odnotować także, że już pojawiają się kolejni przedsiębiorcy poważnie zainteresowani ulokowaniem biznesu w Nysie.

Druga podpisana umowa dotyczy ochrony bioróżnorodności. Oznacza to m.in. inwestycje w tzw. suchej fosie na ul. Orląt Lwowskich, gdzie powstaną ścieżki pieszo-rowerowe, stanowiska edukacji ekologicznej, a dla bezpieczeństwa zostanie zamontowany monitoring i oświetlenie. Pojawią się również ławeczki i kosze na śmieci. Aby chronić przyrodę, zostaną zawieszone budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Będą nasadzenia łąk kwietnych i wycinka drzew niszczących mury fortów. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.