Łódź - Zielone obligacje na działania proekologiczne
Dzięki emisji zielonych obligacji samorządowych, Łódź zrealizuje kolejne projekty skupiające się na ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
__d_-zielone_obligacje.jpg
fot. uml.lodz.pl

DNB Bank Polska, wspólnie z Bankiem Pekao S.A., współorganizuje emisję zielonych obligacji samorządowych dla Łodzi. Otrzymane wsparcie pomoże w rozwoju zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej i czystego transportu.

Eksperci wskazują, że śladem Łodzi powinny iść wkrótce kolejne miasta i samorządy.

Łódź emituje tradycyjne obligacje od ponad 10 lat, ale jednocześnie jest jednym z pierwszych polskich miast, które zdecydowało się na emisję ich zielonych odpowiedników w ramach samorządu. Głównym czynnikiem, które je odróżnia jest cel emisji. Jego realizacja ma wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne. Zielone obligacje mogą sfinansować różnego rodzaju cele, na przykład: instalacje wykorzystujące źródła energii odnawialnej, transport publiczny, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i ściekami, zielone budownictwo czy ochronę bioróżnorodności. W przypadku Łodzi, będzie to kontynuacja przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej. Całkowita emisja wynosi 418 mln zł, z czego 50 mln zł stanowią zielone obligacje. Ich emisja planowana jest do końca 2021 r.

Miasto Łódź wspólnie z różnymi grupami interesariuszy podejmuje liczne działania, które mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Miasto skupia się na ochronie powietrza, retencji wody, rozwoju obszarów zielonych i zachowaniu bioróżnorodności, a także edukacji ekologicznej.

Wytypowaliśmy dwie inwestycje, które kwalifikują się do otrzymania certyfikatów „zielonych” obligacji. Pierwszą z nich jest budowa zbiorników retencyjnych przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków, która przyczyni się do poprawy jakości wód gruntowych i powierzchniowych. Drugą inwestycją jest przebudowa ulicy Przybyszewskiego na odcinku między placem Reymonta i ulicą Kilińskiego, związana z realizacją projektu sieci transportu niskoemisyjnego – mówi Michał Fisiak, dyrektor Departamentu Finansów Publicznych UMŁ.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY