Kongres Polityki Miejskiej, ciekawe i ważne wydarzenie samorządowe, zakończył się w Kielcach. Uczestnicy rozmawiali o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce.

14,15 i 16  listopada 2019 roku, w Kielcach odbywał się Kongres Polityki Miejskiej. Organizatorem były Obserwatorium Polityki Miejskiej i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, natomiast Miasto Kielce, jako gospodarz oraz Związek Miast Polskich pełniły rolę partnerów strategicznych wydarzenia.

Program tegorocznego Kongresu polityki miejskiej był niezwykle bogaty i różnorodny. Jego trzon stanowiła debata o tym jak ma wyglądać i czym w istocie powinna być krajowa polityka miejska w Polsce oraz sesje tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom tematycznym, takim jak: kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo, transport i miejska mobilność, środowisko i adaptacja do zmian klimatu. W ramach tych sesji prezentowane i poddane publicznej dyskusji były propozycje rozwiązań przygotowane przez interdyscyplinarne zespoły eksperckie.

W spotkaniu wzięli udział prezydenci i burmistrzowie miast, urzędnicy samorządowi oraz eksperci. W Kielcach swoje posiedzenia zaplanowały także komisje tematyczne Związku Miast Polskich: transportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego.

Związek wraz z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaprosił ponadto pierwszego dnia Kongresu na panel „Optymalizacja zarządzania rozwojem lokalnym - stan obecny i perspektywy”. Zaprezentowane zostały dotychczasowe doświadczenia polskich miast w zakresie doskonalenia zarządzania lokalnego. Przedstawiciel OECD mówił o przygotowaniach do przeglądu aktualnego stanu zarządzania rozwojem lokalnym w polskich jednostkach samorządu lokalnego oraz o wytycznych OECD w zakresie Polityki Miejskiej.

Podczas Kongresu wręczono nagrody w konkursie Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią. Tematem przewodnim trzeciej edycji konkursu była „WIZJA MIASTA”, rozumiana jako pomysł na przestrzeń i sposób jego realizacji. W konkursie zbadano i oceniono szeroko pojęte zagadnienia dotyczące m.in.: realizowanej wizji miasta, działań promujących planowanie i zarządzanie przestrzenią z szerokim udziałem społeczeństwa, oszczędnego gospodarowania przestrzenią, ochrony zabytkowych fragmentów miasta i rewitalizacji.

Laureatami konkursu zostały miasta: Gdańsk, Gliwice, Świdnica, Radzionków i Stary Sącz. 

Więcej na temat konkursu i tegorocznych laureatów tutaj