O problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne i o gospodarowaniu wodą w miastach będzie mowa na kongresie „Economy of a Water City”

Kongres odbędzie się 25 i 26 października br. we Wrocławiu. Już dziś warto zarezerwować tę datę w kalendarzu.

Wśród poruszanych tematów będzie złożoność świadczeń ekosystemów, w tym w głównej mierze wodnych, które składają się na dobrobyt i dobrostan człowieka. Można mierzyć je nie tylko poprzez wartości ekonomiczne, ale także środowiskowe, społeczne i zdrowotne. Warto pokusić się o praktyczne oszacowanie wartości świadczeń ekosystemów i straty świadczeń spowodowanej utratą lub pogorszeniem ich kondycji.

Nie możemy zapomnieć o narastającym efekcie miejskiej wyspy ciepła i konsekwencjach fal upałów. Oprócz oczywistego wpływu klimatu na miasto, ważna jest zależność w drugą stronę, tzn. wpływ miasta na klimat. Dlatego warto zastanowić się wybór jakich odpowiednich systemów urbanistycznych i materiałów budowlanych może wzmacniać lub osłabiać efekt miejskiej wyspy cieplnej.

Ocieplenie klimatu warunkuje także występowaniem nagłych i silnych opadów o coraz większej intensywności. Istotnym elementem ograniczenia ryzyka powodzi miejskiej może być zwiększenie lokalnej retencji wody z wykorzystaniem powierzchniowych systemów zagospodarowania wód opadowych (w tym zielonych dachów). Szansą również może być zastosowanie inteligentnych systemów sterowania istniejącą retencją i odpływem wód opadowych, szczególnie w obszarach gęsto zabudowanych o ograniczonych możliwościach stworzenia dodatkowej retencji.

Celem Kongresu jest edukacja i poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i zachowań zgodnych ze środowiskiem. Równorzędną sprawą jest integracja działań przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz firm w zakresie zarządzania i oczyszczania wody tak, aby czysta woda była dostępna dla wszystkich mieszkańców.

Organizatorzy proponują także rozmowę o kulturowych aspektach związanych z wodą.

Myśląc o jakości życia, chcemy zaprezentować pozytywne aspekty wody w mieście w ramach projektu BlueHealth, oraz przedstawić jak staranne zaprojektowanie i wdrożenie „niebieskiej infrastruktury” miejskiej może wpłynąć korzystnie na zdrowie publiczne i skutecznie zapobiegać chorobom.

Kongres będzie więc okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne oraz o tym, jak gospodarowanie wodą wpływa na miasta i ich mieszkańców.

PROGRAM

PONIEDZIAŁEK
25 października 2021


ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:
MIASTO: Świadczenia ekosystemów w miastach
WODA: Opady intensywne i miejskie powodzie błyskawiczne
JAKOŚĆ ŻYCIA: Drogi wodne w Europie: Dunaj

WTOREK
26 października 2021

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:
MIASTO: Efekt miejskiej wyspy ciepła i konsekwencje fal upałów
WODA: Nie lej wody niepotrzebnie! Sterowanie popytem i podażą wody w mieście.
JAKOŚĆ ŻYCIA: Woda i zdrowie (Blue Health)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WKRÓTCE!