ZMP zaprasza 23 września na konferencję online podsumowującą ogólnokrajowy „Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2020. Samorząd jako pracodawca - Dialog społeczny dla godnej pracy”.

Związek Miast Polskich w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” finansowanego w ramach Programu Dialog Społeczny, ze środków Norway Grants 2014-2021 zaprasza na konferencję podsumowującą ogólnokrajowy „Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2020. Samorząd jako pracodawca - Dialog społeczny dla godnej pracy”. Doświadczenia poprzednich dwóch edycji konkursu w latach 2013-2014 pokazały, że warunki pracy, kultura organizacyjna budowana przez pracodawców samorządowych przekłada się na jakość świadczenia usług publicznych. 

W bazie dobrych praktyk na stronie http://www.dobrepraktyki.pl, w zakładce Dialog Społeczny można znaleźć 21 takich przykładów z poprzednich edycji konkursu, również wspieranego ze środków Norway Grants. Dzisiaj zagadnienia te nabierają nowego znaczenia. Samorządom przybywa zadań i ubywa środków finansowych, co często skutkuje pojawieniem się napięć w codziennym działaniu. Szczególnie trudnym wyzwaniem dla JST okazały się ostatnie zdarzenia związane z epidemią COVID-19, gdzie pojęcie godnej pracy zyskało bardzo wymierną wartość.

Konferencja odbędzie się 23 września br. w formie online na platformie ZOOM, w godz. 10.00-13.00 (program w załączeniu). Podczas spotkania uczestnicy tegorocznej edycji konkursu zaprezentują najlepsze zgłoszone praktyki dialogu społecznego, spośród których zostaną wyłonieni laureaci. Głos zabiorą również przedstawiciele: NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa (lider projektu), partnerów - z Norweskiego Związku Pracowników Komunalnych (Fagforbundet) oraz Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), a także Ambasady Królestwa Norwegii.

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 21 września br. za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem: https://www.miasta.pl/ankiety/...

W przypadku pytań można się kontaktować  z biurem Związku Miast Polskich, agnieszka.figna@zmp.poznan.pl, tel. kom. 782 196 203.

W załączeniu program i zaproszenie.