22 grudnia odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji samorządowych z szefem Kancelarii Premiera, M. Dworczykiem w sprawie udziału samorządów w realizacji programu szczepień.

Rząd proponuje, aby samorządy gminne wzięły na siebie przewóz osób starszych i niepełnosprawnych do punktów szczepień. Po wstępnych rozmowach rząd jest gotów zaproponować gminom ryczałt za dwukrotny dowóz osoby do szczepienia. Rząd nie chce tworzyć sztywnych warunków, dlatego zwrócił się do strony samorządowej o przedstawienie propozycji (na podstawie własnych doświadczeń) średniej wysokości ryczałtu, która zapewni możliwość realizacji tego zadania. Powinien on objąć koszty transportu (paliwo, kierowca) i obsługi (asystent) osób przewożonych.

Reprezentanci korporacji samorządowych wstępnie zaakceptowali propozycję ryczałtu na transport pacjenta na szczepienie na COVID-19. Jednak nie została rozstrzygnięta jeszcze wielkość tego dofinansowania. Samorządowcy podkreślali, że w różnych gminach i miastach są odmienne warunki realizowania tego zadania. Niektóre JST mają własny transport do dowozu uczniów niepełnosprawnych, czy osób pozostających pod opieką OPS do różnych form pomocy itp., inni wynajmują do tego celu różne podmioty i organizacje.

Michał Dworczyk przyjął uwagi strony samorządowej do przeanalizowania.