Cykl akcji informacyjno-edukacyjnych pod hasłem [E]Misja - ZERO SMOGU!, adresowanych m.in. do najmłodszych mieszkańców Kielc, rozpocznie w przyszłym tygodniu Urząd Miasta Kielce wraz ze Strażą Miejską

Priorytetem projektu jest przede wszystkim wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza, którym oddychamy i jego wpływu na ich zdrowie, a także poszerzenie wiedzy na temat codziennych zachowań, które pozwalają ograniczyć szkodliwy wpływ niskiej emisji. Chodzi o rozwijanie wrażliwości oraz aktywizację kielczan.

Spotkania z mieszkańcami, prelekcje dla uczniów szkół podstawowych oraz działania informacyjne prowadzone będą także przy współpracy MOPR i kieleckich uczelni wyższych. Programowi towarzyszyć będą konkursy i happeningi. Władzom Miasta zależy na wzroście zaangażowania społeczności lokalnej w działania prowadzące do redukcji niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska wraz z funkcjonariuszami Patrolu Szkolnego Straży Miejskiej w Kielcach przeprowadzą cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych w klasach III-VI szkół podstawowych. Zwieńczy je konkurs „Napisz list do kopcącego sąsiada. Zwycięski wzór listu, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce oraz w mediach społecznościowych. Można go będzie wydrukować i wrzucić do skrzynki pocztowej trującego okolicę sąsiada.

Działania te są kontynuacją realizowanych od dawna projektów takich, jak: „Środowisko ponad wszystko”, „Zielone Patrole” czy spotkań pn. „Co wisi w powietrzu”, które miały na celu edukowanie, informowanie oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej do walki z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.