Rada Miejska Inowrocławia apeluje do rządu i premiera o wycofanie projektu zmiany ustawy Prawo oświatowe. Projekt – zdaniem radnych - to kolejny krok w kierunku centralizacji systemu oświatowego,

Radni Inowrocławia uważają, że planowanye przez rząd zmiany w ustawie „Prawo oświatowe” ograniczają autonomię dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz samorządów lokalnych w działalności edukacyjnej i wychowawczej. Wprowadzenie zmian będzie oznaczało, że samorządy zostaną pozbawione wpływu na funkcjonowanie szkół, przy zachowaniu jednoczesnej odpowiedzialności finansowej za ich prowadzenie.

W stanowisku Rady Miasta czytamy m.in. :

Na przestrzeni ostatnich trzech dekad samorząd inowrocławski wykazał się wielką odpowiedzialnością w dostosowywaniu podległych placówek oświatowych do wymagań cywilizacyjnych. Możliwe było to dzięki dużemu wysiłkowi organizacyjnemu oraz finansowemu - zwłaszcza w sytuacji znacznego zaniżania subwencji oświatowej i coraz większym procentowym udziale Miasta Inowrocławia w finansowaniu zadań oświatowych. Inowrocław od lat inwestuje w rozwój uczniów i nauczycieli wspierając budowanie społeczności otwartej, tolerancyjnej oraz świadomej swoich praw.

Proponowane przez rząd rozwiązania spowodują zniszczenie dotychczas wypracowanego modelu oświaty, stanowią próbę odebrania lokalnej społeczności - nauczycielom i rodzicom wpływu na to, jak ma funkcjonować szkoła oraz oddania wszystkich decyzji urzędnikowi mianowanemu przez polityka – kuratorowi oświaty. Zmiany związane z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe zwiększają uprawnienia przysługujące organom nadzoru pedagogicznego i mają na celu podporządkowanie kuratorom oświaty procesu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Zwiększają wpływ kuratorów na odwołanie dyrektora, wprowadzają karę więzienia dla tych, którzy „przekroczą uprawnienia” lub „nie dopełnią obowiązku”.

To kolejny krok w kierunku centralizacji systemu oświatowego, zamach na samorządowe niezależne od rządu szkoły oraz próba zastraszenia nauczycieli. Samorządy zostaną pozbawione wpływu na funkcjonowanie szkół, przy zachowaniu jednoczesnej odpowiedzialności finansowej za ich prowadzenie. Szkoła powinna być instytucją autonomiczną i demokratyczną, a nie instytucją upartyjnioną