Związek Miast Polskich zwrócił się o udostępnienie informacji publicznej w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) poprosiliśmy o udostępnienie informacji w następującym zakresie: Pełne wyniki naboru wniosków o wsparcie dla JST w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego częściowe wyniki zostały ogłoszone 8 grudnia 2020 r., w tym:

1) Wersje elektroniczne wszystkich wniosków o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, złożonych przez te jednostki, w tym zestawienia wniosków przesłane przez wojewodów;
2) Indywidualne karty oceny wszystkich poprawnie złożonych wniosków w ramach naboru przez JST;
3) Zbiorcze protokoły z oceny wniosków złożonych przez JST, wytworzone przez Komisję ds. Wsparcia JST;
4) Treść rekomendacji dot. wysokości środków przyznanych każdemu ze złożonych wniosków, przedłożonych przez Komisję ds. Wsparcia JST Prezesowi Rady Ministrów,
5) Zestawienie przyznanych JST kwot, z zaznaczeniem różnic w stosunku do rekomendacji Komisji;
6) Imienna lista członków Komisji powołanej przez Prezesa Rady Ministrów w celu rozpatrzenia wniosków.

W odpowiedzi na nasz wniosek otrzymaliśmy 22 grudnia br. informację od Agnieszki Kowalskiej, radcy Szefa KPRM w Centrum Informacyjnym Rządu: „(…) ze względu na obszerność wniosku oraz konieczność wyszukania i przygotowania dokumentów do udostępnienia termin udzielenia odpowiedzi – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – ulegnie wydłużeniu. Informacja ta zostanie udostępniona w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia przedmiotowego wniosku, czyli nie później niż 22 lutego 2021 r.”