Radni zatwierdzili Gliwicki Program Osłonowy. Mieszkańcy likwidujący tzw. kopciuchy i spełniający określone kryteria będą mogli skorzystać z dopłat do bieżących kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych.

Gliwicki Program Osłonowy to kolejne narzędzie wspierające walkę ze smogiem i niską emisją. – Ochrona powietrza i poprawa jego jakości to jeden z gliwickich priorytetów. Potrzebne są różne formy motywowania i wspierania gliwiczan zmieniających w sposób trwały przestarzałe systemy ogrzewania na systemy ekologiczne, którzy szczególnie odczują wzrost wydatków. Chcemy ulżyć mieszkańcom mogącym mieć problem z regulowaniem należności oraz dopięciem domowych budżetów – mówi Adam Neumann, prezydent Gliwic.

Obawa przed zwiększonymi opłatami za energię cieplną powoduje, że mieszkańcy czasami zwlekają z wymianą systemu ogrzewania. Podjęty z inicjatywy władz miasta program ma zapewniać gliwiczanom większe poczucie finansowego bezpieczeństwa i mobilizować do działania. W przypadku niektórych kotłów ujętych w regulacjach antysmogowych termin ich wyłączenia z eksploatacji wyznaczono w województwie śląskim na styczeń 2022 roku. Do końca 2027 roku mają zniknąć wszystkie kopciuchy.

Gliwicki Program Osłonowy ma obowiązywać także do końca 2027 r. Będzie finansowany ze środków budżetu miasta. Pomoc w regulowaniu opłat za energię cieplną może być przyznana na 6 miesięcy, ale co pół roku będzie można składać wniosek o wsparcie na kolejne 6 miesięcy. Aby otrzymać pomoc, mieszkańcy muszą spełniać odpowiednie kryteria dochodowe.

W grupie potencjalnych beneficjentów Gliwickiego Programu Osłonowego są nie tylko najubożsi gliwiczanie, ale szersza grupa o dochodach przekraczających kilkakrotnie kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej.