Kwiecień przyniósł wielkie ubytki we wpływach miast z udziałów w podatkach PIT i CIT. Mamy już dane ze 138 miast w sprawie PIT-u i CIT-u.

7 maja, po otrzymaniu pierwszych sygnałów z miast o silnym spadku wpływów z podatku PIT w kwietniu, uruchomiliśmy zaplanowaną jak co miesiąc ankietę, na którą pierwszego dnia przysłano ponad 80 odpowiedzi. Dziś mamy już odpowiedzi ze 138 miast.

Ankieta dotyczy wpływów z udziałów w podatku PIT w kwietniu oraz wpływów z udziału w podatku CIT za cztery miesiące (I – IV), w ujęciu rok do roku, w latach 2018, 2019 i 2020.

Wpływy z udziałów w PIT


Przed miesiącem opublikowaliśmy dane z miast za I kwartał 2020 r., w porównaniu z latami 2018 i 2019. Sumarycznie I kwartał nie wyglądał jeszcze bardzo źle: w porównaniu z I kwartałem 2019 roku spadek łączny spadek wpływów wyniósł tylko nieco ponad 1 %, przy czym warto pamiętać, że w roku 2019 odnotowaliśmy w porównaniu z rokiem 2018 silny wzrost (ponad 13%).
Zastanawiająca jednak była dynamika wpływów z PIT-u: w styczniu było to o 1,8% mniej w ujęciu rok do roku, w lutym było nawet więcej (o 11%), zapewne z powodu szybszego uruchomienia rozliczeń przez internet. Jednak w marcu odczuliśmy wyraźny spadek – w porównaniu z marcem 2019 było to już o ponad 15% mniej.
Jednak kwiecień to już wyraźny sygnał alarmowy – w ujęciu rok do roku jest o ponad 40% mniej dochodów z tego źródła. Spadek jest dramatyczny! (w kwietniu przed rokiem rok do roku wzrosło o 8,5%.)

Wpływy z udziałów w CIT

Przewidując, że nałożone na gospodarkę restrykcje odbiją się także na dochodach z udziałów w CIT, zapytaliśmy w wpływy z tego tytułu w pierwszych 4 miesiącach 2020 roku, w porównaniu z tymi samymi okresami lat 2018 i 2019. Nasz udział w tym podatku jest relatywnie niewielki, ale dla województw ma kolosalne znaczenie. Okazuje się, że w pierwszych czterech miesiącach tego roku otrzymaliśmy o ponad 30% środków mniej, podczas gdy jeszcze rok temu przyrost rok do roku wynosił ponad 18%.

W załączeniu dane zebrane w ankietach.