Prezentujemy dane o dochodach JST z udziałów w podatku PIT od 2018 roku, które pokazują faktyczną skalę ubytków. Kwota łączna wpływów zaplanowanych przez MF na rok 2023 jest o 24% niższa niż wpływy w roku ubiegłym.

DYNAMIKA DOCHODÓW JST Z UDZIAŁÓW W PODATKU PIT - dane i komentarz

Zbiorcze informacje o dochodach JST z udziałów w podatku PIT zawiera poniższa tabela:

W kolumnach 2-5 podano wykonanie dochodów z PIT w latach 2018 – 2021.

W kolumnie 6 podano informację otrzymaną od MF o „ostatecznych” kwotach udziału w PIT, jakie JST otrzymają wg nowego systemu w 12 równych ratach w ciągu roku 2022.

Ostatecznie w r. 2022 samorządom przekazano dodatkowo ok. 14 mld zł jako „dodatkowy PIT”, dlatego wykonanie na 31 grudnia 2022 (kolumna 7) było znacznie wyższe niż pierwotna zapowiedź resortu.

W kolumnie 8 podano informację otrzymaną od MF o „ostatecznych” kwotach udziału w PIT, jakie JST otrzymają wg nowego systemu w 12 równych ratach w ciągu roku 2023.

Zwraca uwagę fakt, że jest ona NIŻSZA od szacowanej pierwotnie na rok 2022, de facto na poziomie zbliżonym do dochodów JST z PIT w roku 2018 !! To pokazuje faktyczną skalę ubytków JST w dochodach.

W kolumnie 9 podano stosunek wpływów zaplanowanych przez MF na rok 2023 do ostatecznych wpływów z PIT, otrzymanych w 2022 r. Kwota łączna jest o 24 % niższa niż wpływy w roku ubiegłym.

Ubytki są różne w różnych kategoriach JST: ci, którym w r. 2022 dosypano więcej „dodatkowego PIT-u”, mają w ujęciu rok do roku większy ubytek (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie), a ci, którym w ubiegłym roku dodano mniej (miasta), mają ubytek mniejszy.

Aby zrównać sytuację JST z tą z roku 2022, należałoby dodać w roku 2023 co najmniej ok. 20 mld zł – dałoby to wykonanie na poziomie 71,7 mld zł, czyli tylko o 5,3% większym niż w roku ubiegłym (przy kilkunastoprocentowej inflacji).

Oprac. Biuro ZMP na podstawie danych z MF