Czy polska szkoła może być miejscem, w którym każde dziecko będzie mogło rozwinąć swój potencjał, niezależnie od ograniczeń niepełnosprawności? 1 października rusza projekt „Dostępna Szkoła”.

1 października, podczas konferencji on-line Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej uroczyście zainauguruje start projektu „Dostępna Szkoła”, którego celem jest likwidacja barier z zakresu dostępności. Podczas spotkania przedstawiciele operatorów – Fundacji Fundusz Współpracy i Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego zaprezentują szczegółowe założenia projektu.
Konferencja odbędzie się o godz. 13.00 i będzie transmitowana na stronie dostepnaszkola.info/konferencja.

Projekt „Dostępna Szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.

Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur. Projekt zakłada przetestowanie go w 60 szkołach w całej Polsce. Na ten cel przeznaczonych zostanie 40 mln zł, które zostaną przekazane w formie grantów.

Wsparciem będą objęte w szczególności podmioty z mniejszych ośrodków oraz podmioty, które uczestniczyły w monitoringu Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.