Z inicjatywy ZMP trwają pilne, codzienne uzgodnienia samorządowców ze stroną rządową dotyczące organizacji szczepień przeciw COVID-19, zwłaszcza transportu osób do punktu szczepień

Przedstawiciele miast zwracają uwagę na konieczność doprecyzowania ścieżki działania. Wątpliwości jest dużo, a dotyczą one np. relacji samorządów z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej czy odpowiedzialności za bezpieczeństwo epidemiczne, zarówno osób dowożonych do punktów szczepień, jak i kierowców.

Wczoraj, 12 stycznia odbyła się na ten temat dyskusja podczas spotkania zespołu ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ze strony rządowej wzięli w nim udział wiceministrowie zdrowia - Anna Goławska oraz Maciej Miłkowski. Ponieważ nie udało się wyjaśnić wszystkich wątpliwości, na wniosek Marka Wójcika, pełnomocnika Zarządu ZMP ds. legislacji w trybie pilnym zwołano kolejne spotkanie 13 stycznia, w którym wziął również udział minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Na spotkaniu tym udało się ustalić, że - co już wcześniej uzgodniono - gminy poniżej 100 tysięcy mieszkańców będą organizowały we własnym zakresie transport dla osób, które mogą mieć problem z dotarciem do punktu szczepień. Ważnym uzupełnieniem jednak będzie zasada, że gminy organizują dowóz do najbliższego punktu, a nie - do punktu wskazanego przez pacjenta. Miasta obawiały się bowiem, że niektórzy mogą potraktować transport jak prywatną, bezpłatną taksówkę.

Nadal nie wiadomo, co w sytuacji, gdy pacjent lub kierowca zarazi się w trakcie przewozu do lub z punktu szczepień i w wyniku tego poniesie duży uszczerbek na zdrowiu lub nawet umrze. Przedstawiciel ZMP proponował, by rząd ubezpieczył gminy od takich zdarzeń.

Na razie brak jeszcze wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizowania szczepień oraz transportu - ustalono, że 14 stycznia o godz. 9.00 zostaną one przekazane. Jak podkreślają samorządowcy, wytyczne te są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i organizatorów szczepień.

Ponieważ nadal nie udało się wyjaśnić wszystkich wątpliwości, a 15 stycznia ruszają zapisy na szczepienia dla seniorów powyżej 80 roku życia, środowe spotkanie zakończyło się ustaleniem, że następnego dnia odbędzie się jeszcze jedna rządowo-samorządowa konferencja online. Tymczasem po południu samorządowcy otrzymali zaproszenie na spotkanie tego samego dnia o 18.00.