29 maja miasto Gliwice wraz z ZMP organizują konferencję „Nie ma przyszłości bez samorządności. Perspektywy, wyzwania i rola samorządu terytorialnego”, na którą zapraszają - Adam Neumann, prezydent Gliwic i Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.

Podczas konferencji przeprowadzimy trzy debaty: 

  • „Samorząd terytorialny – reprezentant społeczności lokalnych czy terenowa administracja państwowa” – poświęconą wizji przyszłości samorządu oraz jego roli w ustroju Państwa,
  • „Co po Polskim Ładzie – sytuacja finansowa samorządów” – poświęconą reformie systemu finansowania zadań publicznych realizowanych przez samorządy terytorialne,
  • „Mieszkalnictwo – planowanie przestrzenne – wyzwania, potrzeby, możliwości” poświęconą systemowi planowania przestrzennego oraz mieszkalnictwu.

Udział w konferencji dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jest bezpłatny. 

Rejestracji należy dokonać na stronie https://dziensamorzadu.pl/

Bezpośrednio po konferencji odbędzie się ogólnopolskie spotkanie programowe Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

W załączeniu ZAPROSZENIE. Program jest dostępny na - https://dziensamorzadu.pl/