2 grudnia br. odbędzie się kolejne spotkanie Forum Innowacyjnego Transportu. Jego tematem będzie Zielony Transport Publiczny, a gościem specjalnym - Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru do programu Zielony Transport Publiczny, którego celem jest wsparcie samorządów w zakresie działań na rzecz budowy zeroemisyjnego transportu publicznego w miastach, miasta zrzeszone w Związku Miast Polskich otrzymały zaproszenie do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Innowacyjnego Transportu. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 grudnia br. w godzinach od 13.00 do 15.00 w formule on-line z wykorzystaniem platformy Zoom. Będzie miało charakter zamknięty, z możliwością udziału wyłącznie osób, które wcześniej potwierdzą gotowość udziału. Uczestnicy będą mogli aktywnie brać udział w dyskusji oraz zadawać pytania. 

Gościem specjalnym spotkania będzie pan Artur Lorkowski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zaprezentuje zasady funkcjonowania Programu Zielony Transport Publiczny. Spotkanie będzie znakomitą okazją do zadania pytań i dyskusji na temat szczegółów funkcjonowania Programu, co z pewnością ułatwi podjęcie decyzji o składaniu wniosków o dofinansowanie. 

Potwierdzenie gotowości udziału w spotkaniu prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres jacek.mizak@fppe.pl. W treści maila należy podać: 

  • imię, nazwisko 
  • instytucję / stanowisko 
  • adres e-mail, na który zostanie wysłany link do sesji Zoom, umożliwiający wzięcie udziału w spotkaniu.

Forum Innowacyjnego Transportu jest płaszczyzną dialogu dla podmiotów zainteresowanych rozwojem transportu opartego o napęd elektryczny. W skład Forum wchodzą przedstawiciele przemysłu samochodowego, producentów autobusów, producentów energii, przedsiębiorstw transportowych oraz usługowych a także przedstawiciele samorządu terytorialnego. Zadaniem Forum jest wypracowywanie propozycji regulacji i rozwiązań organizacyjnych promujących rozwój branży samochodów, autobusów i innych pojazdów elektrycznych w Polsce.