Przedstawiciele samorządów, uczniowie, rodzice sprzeciwiają się rządowym planom zmian w oświacie, które grożą centralizacją systemu edukacji. Zebrano już ponad 4 tys. podpisów pod petycją w tej sprawi

Projekt nowelizacji prawa oświatowego zakłada, że kontrolę nad szkołami przejmą kuratoria oświaty. To one będą miały decydujący wpływ na wybór i odwołanie dyrektorów placówek, ofertę zajęć edukacyjnych, a nawet likwidację szkół.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki 21 czerwca został złożony Apel „Zamach na polską szkołę!” Pod apelem przeciw próbom centralizacji i upartyjnienia systemu edukacji w Polsce podpisują się organizacje samorządowe (Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich), przedstawiciele środowiska nauczycielskiego (Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty), reprezentanci rodziców, uczniów, szkół niepublicznych oraz organizacji społecznych.

Rozpoczęła się także akcja szerokiego zbierania podpisów. Można go popodpisywać m.in. na petycjeonline.com

My, przedstawicielki i przedstawiciele wspólnot lokalnych, samorządów miejskich oraz wiejskich, nauczycielskich związków zawodowych i kadry kierowniczej oświaty, organizacji społecznych, a także społeczności szkół publicznych i niepublicznych, my rodzice i uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się zmianom, które rząd zamierza wprowadzić w polskich szkołach” – czytamy w petycji.

„Przestrzegamy wszystkich zainteresowanych losem polskiej szkoły przed zapowiadanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianami. Naruszają one nasze prawa. Są sprzeczne z duchem i literą Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która została ustanowiona: jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.”

Cały tekst Petycji - TUTAJ


Przypominamy, że w sprawie zapowiadanych zmian w prawie oświatowym głos zabrał także Zarząd Związku Miast Polskich. Stanowisko