Związek Miast Polskich zaprasza osoby zainteresowane zarządzaniem edukacją w miastach do udziału w cyklu konferencji ,,Wyzwania oświaty samorządowej - dziś i jutro", które odbędą się w 4 miastach.

Związek Miast Polskich zaprasza osoby zainteresowane zarządzaniem edukacją w miastach do udziału w cyklu konferencji ,,Wyzwania oświaty samorządowej - dziś i jutro".

Konferencje organizuje Związek z inicjatywy jego stałego partnera - firmy VULCAN. Trudna sytuacja samorządowej oświaty, będąca efektem reformy oraz pogłębiającego się niedofinansowania, wymaga - oprócz działań lobbingowych - także omówienia najważniejszych problemów zarządczych z przedstawicielami miast.

Konferencje zorganizowane zostaną w czterech miastach, położonych w różnych częściach Polski, by umożliwić uczestnikom wybór najkorzystniejszej lokalizacji. Ze względu na ustalony ramowy program każdej z konferencji (w załączeniu) liczba uczestników poszczególnych spotkań nie powinna przekroczyć 40 osób. Gdyby zgłoszeń było więcej, przyjęte zostanie pierwszych 40 osób wg kolejności wpływu zgłoszeń do Biura Związku.

Konferencje odbędą się w następujących miastach:
5 lutego 2019 - TYCHY (Mediateka, ul. Piłsudskiego 16),
7 lutego 2019 - LUBLIN (Trybunał Koronny, Rynek 1),
26 lutego 2019 - POZNAŃ (Przestrzeń Pracy Wspólnej +1, ul. Za Bramką 1)
28 lutego - SOPOT (Urząd Miasta, ul. Kościuszki 25/27).

Formularz zgłoszeniowy po wypełnieniu należy odesłać na adres e-mail: ewa.ziolkowska@zmp.poznan.pl, albo pocztą na adres Biura Związku.
W przypadku wyboru jednego z dwóch pierwszych terminów, zgłoszenie winno nastąpić do dnia 30 stycznia br.


Partner konferencji