Wyzwania demograficzne dla małych i średnich miast – ZAPIS WIDEO i PREZENTACJE
2 kwietnia Związek Miast Polskich zorganizował seminarium inaugurujące Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Wyzwania demograficzne a endogenne potencjały rozwoju” w ramach Programu „Rozwój lokalny”.
FRL-sem1-2.jpg

Było to pierwsze seminarium zorganizowane w ramach Forum Rozwoju Lokalnego na temat wewnętrznych potencjałów warunkujących rozwój małych i średnich miast w Polsce w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. (W załączeniu program seminarium.)

Zapis seminarium:

Forum Rozwoju Lokalnego to zintegrowany pakiet działań/przedsięwzięć służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Działania te prowadzone będą w ramach realizowanego przez Związek Miast Polskich projektu predefiniowanego, będącego częścią Programu „Rozwój lokalny”.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Forum Rozwoju Lokalnego wspierane będą statutowymi działaniami ZMP skierowanymi na budowanie kultury zarządzania rozwojem lokalnym.

Seminarium było pierwszym z cyklu otwartych spotkań dla przedstawicieli małych i średnich miast. Cykl nosi nazwę ”URUCHOMIENIE ENDOGENNYCH POTENCJAŁÓW WARUNKIEM ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W POLSCE". Będzie on poświęcony interdyscyplinarnemu omówieniu endogennych czynników rozwoju miast i analizie uwarunkowań ich działania i uruchamiania, a także przedstawieniu przykładów realizacji takiego podejścia w miastach.

Załączniki:
Program
Maciej Aulak-prezentacja
Andrzej Porawski-prezentacja
Magdalena Skwarska-prezentacja
Ryszard Grobelny-prezentacja
Janusz Szewczuk-prezentacja
Karlino-prezentacja
Bielsko-Biała-prezentacja


POZOSTAŁE ARTYKUŁY