2 kwietnia Związek Miast Polskich zorganizował seminarium inaugurujące Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Wyzwania demograficzne a endogenne potencjały rozwoju” w ramach Programu „Rozwój lokalny”.

Było to pierwsze seminarium zorganizowane w ramach Forum Rozwoju Lokalnego na temat wewnętrznych potencjałów warunkujących rozwój małych i średnich miast w Polsce w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. (W załączeniu program seminarium.)

Zapis seminarium dostępny TUTAJ.

Forum Rozwoju Lokalnego to zintegrowany pakiet działań/przedsięwzięć służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Działania te prowadzone będą w ramach realizowanego przez Związek Miast Polskich projektu predefiniowanego, będącego częścią Programu „Rozwój lokalny”.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Forum Rozwoju Lokalnego wspierane będą statutowymi działaniami ZMP skierowanymi na budowanie kultury zarządzania rozwojem lokalnym.

Seminarium było pierwszym z cyklu otwartych spotkań dla przedstawicieli małych i średnich miast. Cykl nosi nazwę ”URUCHOMIENIE ENDOGENNYCH POTENCJAŁÓW WARUNKIEM ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W POLSCE". Będzie on poświęcony interdyscyplinarnemu omówieniu endogennych czynników rozwoju miast i analizie uwarunkowań ich działania i uruchamiania, a także przedstawieniu przykładów realizacji takiego podejścia w miastach.