9 listopada o godz. 18.00 wielu prezydentów i burmistrzów miast poprowadziło spotkania z mieszkańcami za pomocą mediów społecznościowych i przeprowadziło Wielkie Lekcje Obywatelskie.

Szanowni Państwo,

ogromną wartością wolności i niepodległości Polski jest samorządność, która przejawia się w samodzielności prawnej, organizacyjnej i majątkowej gmin, miast, powiatów, województw, a jej zwieńczeniem jest prawo mieszkańców do decydowania o gminie wiejskiej, miasteczku, mieście, w którym żyją.

Dlatego na chwilę przed Narodowym Świętem Niepodległości, 9 listopada o godz. 18.00, zapraszamy Państwa - prezydentów, burmistrzów i wójtów - do spotkania się z mieszkańcami swoich miejscowości za pomocą mediów społecznościowych oraz podjęcia dyskusji na żywo. Zapraszamy Was do rozmowy z mieszkańcami o Polsce, demokracji i samorządzie. Opowiedzcie, dlaczego wolność i samorządność są tak istotne w codziennym życiu Polek i Polaków.

Polska swój rozwój zawdzięcza działaniom samorządów lokalnych. To w miastach, miasteczkach i gminach wiejskich sołtysi, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, urzędnicy i organizacje pozarządowe zrealizowały dziesiątki tysięcy inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Fundamentalne założenia samorządu lokalnego, zostały ujęte w uchwale I Zjazdu Solidarności już 40 lat temu. Istotna część władzy publicznej została przekazana obywatelom oraz ich przedstawicielstwom lokalnym i regionalnym, a współpraca rządu i samorządu została oparta na zasadzie pomocniczości. Niestety, w ostatnich latach rządzący podważają autonomię i kompetencje władz lokalnych. Coraz bardziej jaskrawe są również działania odbierające naszym społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach czy swobodnego dysponowania środkami.

Aby mieć wpływ na to co się dzieje w naszych gminach, aby nie zaprzepaścić sukcesu samorządności, powinniśmy jeszcze mocniej w sposób partnerski włączać mieszkańców w budowanie naszych wspólnot lokalnych. Mamy wiele narzędzi, które to umożliwiają. Opowiedzmy mieszkańcom, jak z nich korzystać. Przypomnijmy o budżetach sołeckich, budżetach obywatelskich, radach osiedli, pokażmy raport o stanie gminy, zaprośmy do udziału w sesjach rady miasta czy gminy. Wytłumaczmy, jak działa budżet gminy i skąd biorą się pieniądze w gminie czy w mieście.

„Wielką Lekcją Obywatelską o Polsce, demokracji samorządzie” przypomnimy, że samorządność to sukces polskiej demokracji - ustroju opartego na trójpodziale władzy i zasadzie pomocniczości. Brońmy samorządu poprzez edukację i wzmacnianie postaw obywatelskich i włączenie mieszkańców w życie naszych sołectw, gmin, miast, powiatów i województw.

W przededniu Święta Niepodległości jako gospodarze miast, miasteczek, gmin wiejskich wspólnie walczymy o wolność i samodzielność wspólnot lokalnych. Opowiedzmy mieszkańcom, czym dla nas jest nasza gmina, co dla niej robimy oraz dlaczego warto bronić jej niezależności.

W załącznikach do listu znajdą Państwo propozycję scenariusza cyklu lekcji o samorządzie „Wielka Lekcja Obywatelska o Polsce, demokracji i samorządzie”, scenariusze „Narodowej Lekcji o Samorządzie Terytorialnym” opracowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz grafiki do wykorzystania.


Wielkie Lekcje Obywatelskie przedstawią:

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina
Adam Lewandowski, burmistrz Śremu
Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska
Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha
Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku
Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna
Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin
Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry
Piotr Jedliński, prezydent Koszalina
Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Nowiny
Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka
Marcin Skonieczka, wójt Płużnicy
Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca
Marta Makuch, wiceprezydentka Słupska
Marek Materek, prezydent Starachowic
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy
Maciej Gramatyka, wiceprezydent Tychów
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy
Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego
Elżbieta Anna Polak, marszałek Województwa Lubuskiego

  Dołączcie do Wielkiej Lekcji Obywatelskiej! #MyOSamorządzie!

  Związek Miast Polskich
  Unia Metropolii Polskich
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Tak! Samorządy dla Polski
  Wielkopolska Kierunek Europa
  Dolny Śląsk Wspólna Sprawa
  Łączy nas Samorząd
  Stowarzyszenie Wspólna Polska