Samorząd Warszawy przygotował miejską formę wsparcia dla mieszkańców wobec podwyżek opłat za prąd i ogrzewanie. Przekaże mieszkańcom dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów lokalowych.

Wyższe opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie dotknęły wielu warszawiaków, dlatego m.st. Warszawa przygotowało miejską formę wsparcia dla mieszkańców stolicy w postaci dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów lokalowych. Miasto będzie także przyjmowało wnioski o przyznanie rządowego dodatku osłonowego.

Już od 1 stycznia udzielane jest miejskie wsparcie w formie zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub budynku. Z dodatkowych środków będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto oraz na stałe mieszkają w Warszawie.

O zasiłek celowy należy zwrócić się do dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej. Wsparcie udzielne jest na co najmniej dwa miesiące lub dłużej, a jego wysokość jest ustalana indywidualnie, w zależności od aktualnej sytuacji życiowej osoby wnioskującej. Minimalna wysokość pomocy to 50% miesięcznych kosztów ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z pomocy osłonowej w 2020 r. skorzystały 5 574 osoby samotnie gospodarujące, co stanowi 18,5% osób samotnych objętych pomocą ośrodków pomocy społecznej, a w 2021 r. takiego wsparcia udzielono 678 rodzinom wielodzietnym.