Od 20 do 22 czerwca br. Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz z miastem Gdynia organizują VI Kongres Urbanistyki Polskiej. Termin rejestracji wydłużono do 15 czerwca.

Na stronie internetowej Kongresu, gdzie można się zarejestrować oraz zapoznać z (na razie ramowym) programem, organizatorzy piszą:
Temat Kongresu - Jutro miasta - jest oczywistym i zamierzonym nawiązaniem do tytułu ważnego dla współczesnej urbanistyki dzieła Ebenezera Howarda „Miasta-ogrody jutra” („Garden Cities of Tomorrow”), które jest jednym z pierwszych manifestów urbanistycznych kształtujących nasze współczesne myślenie o mieście. My jednak odwracamy to pytanie — bardziej niż o wizjach miasta przyszłości chcemy dyskutować o przyszłości miast, które już dzisiaj zamieszkuje większość ludności świata. Chcielibyśmy zobaczyć w globalnej i europejskiej perspektywie jak będą funkcjonować nasze miasta za dekadę czy ćwierćwiecze. Co my, jako urbaniści, powinniśmy zrobić, aby funkcjonowały one lepiej, aby stawały się miejscem realizacji życiowych aspiracji wielu ludzi. Co muszą zrobić politycy, zarówno ci aktywni na szczeblu lokalnym, jak i ci działający na szczeblu krajowym czy europejskim, by jakość życia w miastach była coraz lepsza? I wreszcie, jak sami mieszkańcy mogą przyczynić się do tego, aby miasta stawały się coraz lepszym miejscem do życia?

Sesje plenarne Kongresu odbędą się w Teatrze Muzycznym (Pl. Grunwaldzki 1), sesje mobilne w wielu miejscach, (także poza Gdynią, np. sesja „Przyszłość małych miast” – w Wejherowie). Sesje plenarne będą miały formułę debat z udziałem prezydentów, ekspertów i praktyków.

Jak uczy doświadczenie pięciu ubiegłych Kongresów, poruszana tematyka jest zawsze bardzo atrakcyjna dla włodarzy miast, stąd ich liczny udział w obradach. Zatem do zobaczenia w Gdyni !

RAMOWY PROGRAM KONGRESU
20/06/2018 (ŚRODA)

ceremonia otwarcia
sesje plenarne
kolacja powitalna

21/06/2018 (CZWARTEK)
sesje mobilne
uroczysta kolacja

22/06/2018 (PIĄTEK)
sesje plenarne
ceremonia zamknięcia

Wszelkie informacje na temat VI Kongresu Urbanistyki Polskiej dostępne są tutaj


Konkurs TUP na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce 2018

Podczas Kongresu odbędzie się też ceremonia wręczenia wyróżnień w Konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce w 2018. Konkurs już po raz dwunasty organizują - Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich.

Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnoszą się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy doceniają rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwraca się na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

Znamy już 25 nominowanych do nagrody na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, w tegorocznej, dwunastej edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Więcej tutaj.