ZMP prosi miasta o pilne wpisanie nauczycieli do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), gdyż nieuzupełnienie tych danych spowoduje umniejszenie subwencji oświatowej.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że do Systemu Informacji Oświatowej wpisano do tej pory tylko 400 000 z 530 000 nauczycieli! 

Do końca września 2020 r. jest czas na uzupełnienie tych danych. Miasta powinny zobligować dyrektorów szkół i wydziały oświaty, aby to zrobić, gdyż w przeciwnym razie subwencja oświatowa będzie niższa.