Jeszcze w tym roku w Świnoujściu pojawi się stacja pomiarowa do monitoringu jakości powietrza. Stanie w Dzielnicy Nadmorskiej.

Choć dotychczas przeprowadzane na terenie uzdrowiska pomiary nie wskazują, aby dochodziło do przekroczeń norm określonych przez obowiązujące przepisy, to Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz wielokrotnie interweniował w Inspektoracie Ochrony Środowiska w sprawie instalacji stacji pomiarowej w strefie uzdrowiskowej. Efekt tych interwencji zobaczymy jeszcze w tym roku.

- Czystość powietrza atmosferycznego w uzdrowisku jest ważnym składnikiem jakości naszego otoczenia - mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. – Dlatego Gmina Świnoujście podejmuje coraz więcej działań na rzecz środowiska naturalnego, prowadząc politykę sukcesywnego zmniejszania niskich emisji na terenach zabudowanych. Od kilku lat wspieramy mieszkańców, dofinansowując wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła oraz dofinansowujemy termomodernizację budynków. Utrzymanie właściwej jakości powietrza atmosferycznego w uzdrowisku niesie za sobą konieczność monitoringu parametrów powietrza, szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz identyfikację i eliminację potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Dzięki stacji pomiarowej będziemy mieli stały monitoring w strefie uzdrowiskowej.

Po licznych interwencjach dotyczących potrzeby monitoringu jakości powietrza atmosferycznego, GIOŚ zakupił mobilną stację pomiarową. W Świnoujściu posadowiona zostanie w grudniu 2022 r., natomiast pomiarami objęty zostanie rok 2023.

Zakres badawczy obejmie pomiary automatyczne pyłu zawieszonego (PM 10 i PM 2,5) i tlenków azotu oraz pomiary manualne pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w tym pyle. Dodatkowo stacja będzie mierzyć parametry meteorologiczne (temperaturę, prędkość, kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza).