Komunikacja i rozmowy z partnerami oraz z mieszkańcami obszaru partnerstwa odbywały się w formie warsztatów, wywiadów, ankietyzacji i dotyczyły ocen, uwag, potrzeb, propozycji i wizji.

Budowa Strategii Gmin Powiatu Brzozowskiego odbywa się przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców, młodzieży oraz lokalnych liderów, którzy chętnie włączyli się proces przygotowania diagnozy obszaru partnerstwa poprzez chociażby udział w badaniach ankietowych, które dot. m.in. atutów oraz deficytów gmin z obszaru partnerstwa.
W samym badaniu mieszkańców udział wzięło 1006 respondentów, zaś w badaniu przeprowadzonym wśród młodzieży ostatnich klas na zadane pytania w ankietach odpowiedziało 413 uczniów, z czego 339 są uczniami z obszaru partnerstwa.

Trzeba przyznać, że było to pierwsze tak szerokie badanie przeprowadzone na terenie powiatu brzozowskiego, na co zwraca uwagę Przewodniczący Rady Partnerstwa, Dyrektor – Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego, Wiesław Marchel.

„Wstępne etapy realizacji celów partnerstwa, w ramach projektu pilotażowego pn. Centrum Wsparcia Doradczego, na obszarze wszystkich Gmin, funkcjonujących
w strukturze Powiatu Brzozowskiego i tworzących Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego stworzyły warunki do przeprowadzenia - po raz pierwszy - szerokiej
i publicznej rozmowy z mieszkańcami obszaru partnerstwa. Komunikacja i rozmowy
z partnerami oraz z mieszkańcami obszaru partnerstwa odbywały się w formie przeprowadzenia warsztatów, wywiadów, ankietyzacji i były przeprowadzone
w zakresie ocen, uwag, potrzeb, propozycji, wizji. Ponad jeden tysiąc ankiet od mieszkańców, ponad 300 od młodzieży, świadczą dobrze o potrzebie prowadzenia przez samorządy takich form stałej komunikacji, dyskusji i rozmów z mieszkańcami samorządów. Szefom samorządów tworzących partnerstwo należny jest ukłon za skierowanie do Grupy Roboczej pracowników o dużej wiedzy, dużym potencjale analitycznym i ogromnym zaangażowaniu. Efektem dotychczasowych prac jest wypracowanie dokumentu pn.«Raport Diagnostyczny – Portret Diagnostyczny Gmin Powiatu Brzozowskiego».”

Burzliwe dyskusje, liczne sugestie oraz refleksje to efekty pracy spotkań, warsztatów, którym celem było wypracowanie spójnego raportu diagnostycznego dla Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego.

Jednym z warsztatów, które wzbudził ogromne poruszenie wśród członków zespołu roboczego, były warsztaty mapowania produktów i zasobów moderowane przez doradców partnerstw: Kamila Niklewicza i Marka Gabzdyla. Warsztaty pozwoliły na przyjęcie listy podstawowych, kluczowych elementów wyróżniających, ale także scalających obszar partnerstwa. Są nimi: walory środowiska naturalnego skomunikowanie, bogata tożsamość kulturowa i historyczna, przedsiębiorczość mieszkańców, przywiązanie do tradycyjnych modeli życia, atrakcyjne produkty lokalnej kuchni i rzemiosła i wiele innych, o których można przeczytać w Raporcie Diagnostycznym Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego. Warsztaty te miały na celu odkryć potencjał endogenny drzemiący w danej gminie i co ciekawe ukazały, jak dobrze znają gminy, mieszkańcy sąsiednich gmin tworzących partnerstwo.

Kamil Niklewicz