„Szkolni ambasadorzy doradztwa zawodowego” to pilotażowy program będący elementem systemu doradztwa zawodowego dla uczennic i uczniów sopockich szkół. W rolę ambasadorów wejdą sami uczniowie.

Co z perspektywy młodych ludzi jest ważne i potrzebne, aby w szkole mogli dobrze przygotować się do wyjścia na rynek pracy? W odpowiedzi na to pytanie mają pomóc szkolni ambasadorzy doradztwa zawodowego, czyli sami uczniowie, którzy wśród rówieśników w swojej szkole promować będą działania z obszaru doradztwa zawodowego. Chętni do pełnienia funkcji ambasadora mogą zgłaszać się do 30 września.

„Szkolni ambasadorzy doradztwa zawodowego” to pilotażowy program będący elementem systemu doradztwa zawodowego dla uczennic i uczniów sopockich szkół. Jest efektem współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu oraz sopockich szkół ponadpodstawowych i Firmy Benefactor / Belbin Polska. Stanowi element szerszej strategii wdrażania Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego, który powstał w ramach Projektu „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca”.

Głównym celem programu jest stworzenie platformy dialogu oraz wsparcie uczniów w obszarze planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego. Będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, jakie są oczekiwania uczniów i jakie mają pomysły na działania, by w szkole mogli dobrze przygotować się do wyjścia na rynek pracy, co z ich perspektywy byłoby pomocne i przydatne.

Tworząc Sopocki Model Doradztwa Zawodowego koncentrowaliśmy się na potrzebach jego głównych adresatów, czyli uczniów. Model daje możliwość zindywidualizowania ścieżki edukacyjno-zawodowej młodych ludzi, pozwala przygotować ich na zmieniające się potrzeby pracodawców – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Teraz do współpracy zapraszamy uczniów, by oni sami powiedzieli, jakie branże, sektory biznesu są dla nich interesujące i w jaki sposób szkoła może wspierać ich w rozwoju i kreowaniu drogi zawodowej.

Ambasadorzy to przedstawiciele uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych, objęci indywidualnym programem doradztwa zawodowego, którzy staną się głosem doradczym Powiatowego konsultanta ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dzięki temu bezpośrednio od młodych ludzi będzie się można dowiedzieć, jakie mają potrzeby i oczekiwania w stosunku do doradztwa zawodowego.

Rolą ambasadorów, obok funkcji doradczo-konsultacyjnej, będzie także promocja wydarzeń kierowanych do sopockiej młodzieży w ramach realizacji doradztwa zawodowego na terenie swojej szkoły.