Sopot - Platforma profilaktyczna dla szkół
Sopot przeprowadzi diagnozę dotyczącą profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Oceniona zostanie skuteczność działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach.
o_wiata-ZMP.jpg

Miasto Sopot wraz z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS Sopot realizować będą wspólnie projekt naukowo-badawczy na rzecz sopockiej społeczności szkolnej.

Przeprowadzenie badań w publicznych placówkach oświatowych pozwoli na poznanie opinii trzech środowisk szkolnych: uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Stworzona platforma będzie narzędziem do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole. Dzięki temu opracowany zostanie kompleksowy program wychowawczo-profilaktyczny w każdej z publicznych placówek. Dodatkowo materiał będzie podstawą do stworzenia Gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu.

Wypracowane narzędzie pozwoli na kontynuowanie badania w kolejnych latach, co da możliwość ewaluacji i obserwowania trendów wśród młodzieży w dłuższej perspektywie.

W ramach współpracy zespół ekspertów zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS Sopot przygotuje zestaw narzędzi do realizacji badań w sopockich publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Badania obejmą uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracowników szkoły oraz rodziców.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY