Zarząd ZMP apeluje do miast członkowskich Związku o rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla należącego do ZMP miasta Jasła, poważnie poszkodowanego w wyniku nawałnic.

„Solidarni z Jasłem”
APEL


Zarząd Związku Miast Polskich apeluje do miast członkowskich Związku o rozwa­żenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla należącego do ZMP miasta Jasła, które zostało dotknięte poważnymi skutkami nawałnic. Szacunkowa kwota strat tylko w mieniu komunalnym w tym mieście wynosi 42,5 mln zł. Niesienie takiej pomocy umożliwia art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 220 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku nawałnic, które przeszły przez Jasło w dniach 27 - 29 czerwca br., powstały straty, które w substancji komunalnej obejmują zniszczenia, uszkodzenia, podtopienia, zamulenia i dotyczą m.in.:

  • 70 ulic i 300 dojazdów,
  • 12 budynków użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły, obiekty sportowe, muzeum),
  • 250 przepustów,
  • ok. 11 km kanalizacji deszczowej.

Do tego dochodzą jeszcze osuwiska, zniszczenia w kanalizacji sanitarnej, zieleni miejskiej oraz małej infrastrukturze.

Straty w innych zasobach obejmują m.in. ponad 500 budynków prywatnych, 100 firm, 800 dojazdów na posesje.

Nasz Związek nie po raz pierwszy podejmuje solidarnościową akcję pomocy dla miast poszkodowanych w wyniku kataklizmów (np. przez powódź w 1997 roku).

Pierwsza pomoc w postaci wsparcia finansowego została już skierowana na Podkarpacie przez Białystok, Gdańsk i Warszawę. Wstępne deklaracje złożyły też: Gliwice, Ostrowiec Świętokrzyski i Tychy.

Prosimy również o rozważenie możliwości udostępnienia na stronach miejskich czy w innych kanałach komunikacyjnych informacji na temat możliwości indywidual­nego wsparcia finansowego dla poszkodowanych mieszkańców Jasła. Miasto, poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem organizuje taką akcję wsparcia w postaci zbiórki pieniężnej. Osoby prywatne chcące wesprzeć poszkodowanych mogą dokonywać wpłat na numer rachunku bankowego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle: Bank Pekao S.A. 83 1240 2337 1111 0000 3728 5317 z dopiskiem „Pomoc powodzianom z Miasta Jasła”.

Bądźmy solidarni!

Zarząd Związku Miast Polskich