Wójt Gminy Dubiecko zwraca się do miast zrzeszonych w ZMP o pomoc finansową w związku ze stratami i zniszczeniami, jakie wywołały na terenie tej gminy ulewy, które dotknęły ją pod koniec czerwca br.

Pan Zygmunt Frankiewicz
Prezes Zarządu
Związku Miast Polskich

Szanowny Panie,

W dniach 21-26 czerwca 2020 r. w Gminie Dubiecko wystąpiły potężne nawałnice, które spowodowały duże wezbranie potoków i rzek. Niewielkie cieki wodne stały się wielkimi rwącymi rzekami, które wyszły ze swoich koryt, przerywając nawet wały przeciwpowodziowe. Niszczycielski silny nurt niszczył i zabierał wszystko, co stało na jego drodze. Sytuacja ta była nie do opanowania. Niektóre miejscowości zostały zalane czterokrotnie. Kilkadziesiąt ton śmieci, opon, zalanych mebli i sprzętu elektrycznego należało usunąć, by nie doprowadzić do kolejnej tragedii – epidemii sanitarno-epidemiologicznej.

W wyniku powodzi ucierpiało ok. 250 gospodarstw, w tym 200 budynków mieszkalnych, budynki użyteczności publicznej i zakłady pracy – przedsiębiorstwa oraz została uszkodzona i zniszczona między innymi infrastruktura drogowa, wodociągowa i kanalizacyjna, kładki i mosty oraz zjazdy drogowe. Ok. 450 studni, stanowiących ujęcia wody dla gospodarstw domowych zostało zalanych lub podtopionych, nie nadając się do dalszego eksploatowania bez wypompowania i odkażenia. Utworzyło się kilkadziesiąt nowych osuwisk, które należałoby zabezpieczyć. Szacunkowe koszty strat w wyniku przejścia żywiołu w samej infrastrukturze gminnej to ok. 3.000.000,00 zł. Odbudowa zniszczonej infrastruktury potrwa przez najbliższe kilkanaście lat.

Nadal usuwamy skutki żywiołu. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ponieważ koszty przewyższają nasze możliwości budżetowe. Poszkodowani oczekują od nas szybkiej interwencji i pomocy, a jest jeszcze wiele do zrobienia.

W związku z tym, proszę o finansowe wsparcie na pokrycie bieżących wydatków usuwania skutków powodzi. Środki finansowe proszę przekazać na konto bankowe Gminy Dubiecko nr 28 9093 1020 2002 0200 0026 0002
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dynowie Oddział Dubiecko. 

Każda pomoc jest dla nas ważna.

Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

Wójt Gminy Dubiecko
Jacek Grzegorzak
tel. 881 51 51 31